• Nominera en engagerad medlem eller lärare!

Alla medlemmar är inbjudna till årsmötet 25 maj

Vi bjuder på mat och medlemmar kan rösta om: – Medlemsavgift 16/17 – Verksamhetsplan och budget 16/17 (bland annat förslag om styrelsens arvoden) – Val av revisorer, mötespresidium och studentrepresentanter – Fyllnadsval till kårstyrelsen Vi presenterar även vinnaren av engagemangsstipendiet! Läs mer om stipendiet här: http://linnestudenterna.se/?p=8461 Sök en styrelsepost i fyllnadsvalet Läs om vilka styrelseposter som […]

Läs mer >>

Linnéstudenterna beviljade kårstatus tre år till

Den 13 april beviljade universitetsstyrelsen vid LNU studentkåren Linnéstudenternas ansökan om kårstatus fram till 2019-06-30. Linnéstudenterna är studentkåren vid Linnéuniversitetet, med förlängd kårstatus fram tom juni 2019.  Universitetsstyrelserna...

Läs mer >>

 
 

Annonser:
Kurslitteraturstipendiat Januari

Sjuksköterskestudenten Tonje Tetlie blev januari månads kurslitteraturstipendiat och har mottagit 500 kr av studentkåren Linnéstudenterna för att använda till kurslitteratur. —Det känns...

Läs mer >>

 
 
Fler nyheter