Angående incidenten i Kalmar i helgen

Studentlivet ska ha ett välkomnande, inkluderande klimat och studentkåren Linnéstudenterna har en nolltolerans mot kränkningar. Vi är informerade om händelsen det rapporteras om i Barometern under måndagen och vi är i kontakt med de inblandade individerna. Studentkåren arbetar aktivt med att våra föreningar ska fungera som en attraktiv mötesplats för sina respektive studentgrupper. Vårt mål är att tiden som student ska vara minnesvärd och uppmanar därför alltid till anmälan om man känner sig utsatt.

 
Kategorier
Startsida 
X