Anonyma tentor införs vid Linnéuniversitetet

PRESSINFORMATION:

Från och med 16 januari 2017 införs anonyma salstentamina vid Linnéuniversitetet. Redan till hösten kan kurserna frivilligt genomföra sina salstentamina anonymt.

Studentkåren Linnéstudenterna har i flera år drivit frågan om att införa anonyma salstentamina. En arbetsgrupp med utbildningsbevakare från Linnéstudenterna, fakultetsrepresentanter och gemensamma funktioner vid Linnéuniversitetet har sedan arbetat med frågan och prövat metoden i pilotprojekt ht 2015-vt 2016.

—Beslutet har varit efterlängtat, då det är en mer rättssäker process där enbart studentens prestation på tentan bedöms. Dessutom undviks undermedvetna faktorer som skulle kunna göra att resultatet ändrar sig, exempelvis huruvida studenten har varit aktiv eller ej i undervisningen. Det ligger rätt i tiden helt enkelt, säger utbildningsbevakare Patrik Henriksson.

Beslutet gäller samtliga kurser som examinerar genom salsskrivningar, och införandet ska ske successivt. Redan till hösten kan kurserna frivilligt genomföra sina salstentamina anonymt och från januari kommer samtliga salstentor vara anonymiserade.

Tekniska anpassningar och arbetsrutiner för berörd personal har utarbetats och kommer att förfinas under hösten 2016. Anonymiseringen av en student sker från att studenten skriver tentan till dess att examinatorn genomfört betygssättningen och resultatet blir officiellt. I praktiken får studenten en anonymkod att uppge istället för sitt namn.

Beslutet om anonymiserade salstentamina är ett rektorsbeslut, taget 20160516.

För mer information, kontakta:
Patrik Henriksson, utbildningsbevakare Linnéstudenterna
patrik.henriksson@linnestudenterna.se
 070-481 99 51

 
Kategorier
Nyheter Pressmeddelande Startsida 
X