Avvikande öppettider för Linnéstudenternas expedition

Vi har helt stängt den 28, 29 november och 12 december, på grund av utbildning. Den 15 december har vi endast öppet klockan 12-13 i Växjö och stängt i Kalmar. Välkommen åter!


Limited opening hours for Linnéstudenterna’s office
We are closed 28, 29 November & 12 December, due to staff training. Limited opening time, 12-13pm, on 15 December in Växjö and closed in Kalmar. Welcome back!

 
Kategorier
Startsida 
X