Bli medlem eller förnya ditt medlemskap

Köp ditt medlemskap online: https://medlem.linnestudenterna.se eller besök våra receptioner

Medlemmar får dessa förmåner:
– Du kan söka vårt kurslitteraturstipendie på 500 kr som delas ut varje månad.
– Du kan delta i våra medlemstävlingar med priser som presentkort på mataffärer, surfplattor, cyklar och biobiljetter.
– Du kommer in på studentpubarna Sivans och Stallarna i Växjö. I Kalmar kommer du in billigare eller gratis på pubkvällar.
– Du får gratis kaffe och te varje torsdag
– Du får rabatter via Linnéstudenterna och Studentkortet

Studentkortets rabatter hittar du här: http://www.studentkortet.se


Buy your membership online: https://medlem.linnestudenterna.se or visit our receptions

Members get these benefits:
– You can apply for our Course Literature Grant worth 500 SEK and is handed out every month.
– You can participate in our member contest with prizes such as gift voucher for groceries, tablets, bikes, movie tickets.
– You get access to the student pubs Sivans and Stallarna in Växjö. In Kalmar you get a cheaper prize or free entrance on pub nights.
– You get free coffee and tea every Thursday
– You get discounts through Linnéstudenterna and Studentkortet

You can find Studentkortet’s discounts here:
http://www.studentkortet.se

 
Kategorier
Startsida 
X