Följ
Studentkåren vid Linnéuniversitetet
Tel: 0480-463200 / 0470-755455

Vanliga frågor om medlemskap

Vänligen försök hitta ditt svar här innan du kontaktar oss.

1. OM MEDLEMSKAPET I LINNÉSTUDENTERNA.

För allmän information om Linnestudenterna, läs under ”medlem” och ”om oss” här på hemsidan.

Hur blir jag medlem?

Det är lätt att betala ditt medlemsskap online: http://linnestudenterna.upright.se
Du kan även besöka vår expedition i Kalmar på Nygatan 18 klockan 11-13 eller expeditionen Växjö på Tufvan, Tuvanäsvägen 12 klockan 12-15.

Vad händer om jag inte blir medlem i Linnéstudenterna?

Om du inte är medlem kan du inte ta del av Linnéstudenternas aktiviteter, medlemsförmåner eller personliga rådgivning. Du kan inte heller gå in på Calmare Studentpub, Stallarna, Sivans eller arrangemang som ordnas av Kalmar Studentliv. Du omfattas inte heller av bostadsgarantin i Kalmar. Din tid vid Linnéuniversitetet blir således mycket tråkigare och dyrare.

Jag vill bara vara medlem i en utbildningsförening/institutionsförening.

Det går bra att endast vara medlem i en förening, men du går då miste om allt som Linnéstudenterna erbjuder (se ovan).

Vad kostar det att vara medlem?

Medlemskapet kostar endast 150 kronor per termin, eller 275 kr för ett helt år. Det är en kostnad du snabbt sparar in om du utnyttjar medlemsrabatterna.

När kan jag bli medlem i Linnéstudenterna?

Du kan bli medlem när som helst, förutsatt att du studerar/ska studera vid Linnéuniversitetet. Under de första veckorna på terminen har vi extra långa öppettider på kårens expeditioner i Kalmar och Växjö för att hjälpa till med inskrivningen. Vi rekommenderar att du blir medlem i början av terminen, för att inte missa allt som händer i studentlivet. Du kan registrera dig som medlem när du har fått ditt första antagningsbesked från studera.nu.

Måste jag vara medlem i Linnéstudenterna?

Det är helt frivilligt att vara medlem. Du kan alltså avstå från medlemskapet och alla dess förmåner och rabatter om du så önskar.

2. STUDENTKORTET

Jag har precis flyttat, hur gör jag för få mitt studentkort skickat till min nya adress?

Du kan administrera dina registrerade uppgifter, så som postadress och emailadress genom självbetjäningen. Det är viktigt att du alltid ser till att din adress är uppdaterad.

Jag har betalat för ett helt år, men kortet är bara giltigt en termin. Vad beror det på?

Korten är alltid utfärdade för en termin åt gången. Har du betalat för ett helt år och fortsätter dina studier även nästa termin kommer ett nytt kort att skickas hem till den adress du uppgivit i början av den terminen.

När får jag mitt studentkort?

Kortbeställningarna görs en gång per vecka under terminen. Normalt får man kortet 1-2 veckor efter att vi registrerat din betalning. Tänk på att det kan ta några dagar innan vi får din betalning om du väljer att betala med BankGiro. Du kan själv redan dagen efter att vi registrerat din betalning se på självbetjäningen om ditt kort är beställt. Där hittar du även ditt Studentkortsnummer och lösenord tillgängligt i självbetjäningen, om du t.ex. behöver det vid beställning hos SAS/SJ. (Förutsatt att ditt kort ger rabatt. Tänk även på att kortet måste fysiskt kunna visas upp på resan tillsammans med giltig id).

Jag har inte fått mitt studentkort, vart har det tagit vägen?

Logga in på självbetjäningen på linnestudenterna.se och se så att ditt medlemskap för terminen är betald. Står det inte betald så är det något som gått fel och vi har inte fått in din betalning. Se till att betalningen verkligen är genomförd. I annat fall ber vi dig kontakta oss.

Om du inte har uppdaterat din adress eller har adressändring kan kortet ha skickats till din gamla adress. Kontrollera i första hand om den kommit till den gamla adressen. I andra hand ska du kontakta oss, då vi kan ha fått kortet i retur. Eftersom adressen är viktig för att ditt medlemskort ska nå dig är det av stor betydelse att du alltid håller din adress uppdaterad.

Är du över 26 år, eller fyller 26 under terminen, görs en verifiering mot Ladok/CSN som bekräftar att du studerar 75% eller mer. Detta för att SJ-rabatterna kräver att man studerar minst 75%. Verifieringen sker flera gånger i början av terminen men är beroende på att din registrering i ladok är genomförd. Är man inte registrerad på minst 75% den sista februari släpps ditt kort utan SJ-rabatterna. Detta kan innebära att du som är över 26 år kan behöva vänta något på att få ditt medlemskort.

Du kan under rubriken Mina medlemskort se om och vilket datum ditt kort är beställt och om det har SJ-rabatterna.

Under terminens första veckor kan du använda en utskrift från ”Mina Sidor” som bevis på ditt medlemskap, när din betalning är registrerad och framgår där. Du får också ett kvitto via SMS om du betalat på internet vid terminsstart och uppgett ditt mobilnummer. Detta kan du använda för att t.ex. gå in på studentpubarna. Har du fortfarande inte fått ditt studentkort efter den första månaden kan du kontakta oss för att få ett betalintyg. Observera att varken en utskrift från ”Mina Sidor”, SMS-kvittot eller betalintyget gäller för SJ.

Jag har fått ett kort, men saknar  SJ och SL-loggorna

Detta kan bero på tre saker:

A)     Du är över 26 år gammal och har inte blivit verifierad av universitetet att du studerar mer än 75 %. Besök oss med ett antagningsbesked/intyg på att du studerar mer än 75 %, så registrerar vi det och skickar efter ett nytt kort.

B)      Om du studerar på mer än en högskola/universitet och gemensamt kommer upp till mer än 75% så kan vi hjälpa dig med ett nytt kort om du besöker oss med antagningsbesked/intyg från de andra lärosätena, se ovan.

C) Du studerar mindre än 75 % och har därför inte rätt till studentrabatten på  SJ. Vi kan inte göra något åt det, tyvärr.

3. DISTANSSTUDENT

Jag är distansstudent. Vad gäller för mig?

Är du distansstudent registrerar du dig på linnestudenterna.se precis som alla andra och har ett fullvärdigt medlemskap i Linnéstudenterna när du betalat medlemsavgiften.

4. STUDIER UTOMLANDS

Jag ska studera utomlands. Behöver jag betala min terminsräkning?

Som student omfattas du inte länge av kårobligatoriet. Medlemskapet är frivilligt och du behöver således inte betala något.

Vill du ha med dig ett bevis utomlands som visar att du är medlem i Linnéstudenterna – gå gärna med!

5. SÖKA BOSTAD GENOM BOSTADSGARANTIN I KALMAR

Jag vill få en bostad genom bostadsgarantin i Kalmar, men Kalmarhem säger att jag måste vara medlem i Linnéstudenterna.

Bostadsgarantin i Kalmar är en förmån för medlemmar i Linnéstudenterna, och du måste således bli medlem för att kunna utnyttja garantin.

6. TA DEL AV STUDENTLIVET

Jag vill gå in på Stallarna, Sivans eller Calmare Studentpub. Vad krävs?

Endast medlemmar i Linnéstudenterna har tillträde till studentpubarna. Utöver det säljs ett begränsat antal gästbiljetter varje vecka, för gäster som kommer i sällskap med en medlem. Dessa gästbiljetter säljs på våra expeditioner i Kalmar och Växjö, förutom till Sivans i Växjö (dessa gästbiljetter säljs av nationerna).

Jag vill delta i ett arrangemang som anordnas av Kalmar Studentliv. Vad krävs?

Alla medlemmar i Linnéstudenterna bli per automatik även medlemmar i Kalmar Studentliv. Deras aktiviteter riktar sig endast till medlemmarna, så för att delta måste du vara medlem i Linnéstudenterna.

7. ÖVRIGT

Jag har slutat studera men har fått en terminsräkning. Varför och vad gör jag med den?

När du slutat studera kan du inte längre vara medlem i Linnéstudenterna, och ska inte betala din terminsräkning. Du säger upp ditt medlemskap genom att inte betala din terminsräkning. Du behöver alltså inte kontakta någon för att avsluta ditt medlemskap.

Jag har fått en terminsräkning, men vill inte längre vara medlem. Hur gör jag då?

Genom att inte betala medlemsavgiften förlängs inte ditt medlemskap och upphörde därför automatiskt efter den period du sist betalade för.

Har du frågor som inte finns med i listan ovan?

Hör av dig till oss.