Kategori: Pressmeddelande

Linnéstudenterna och RekryteraMera växlar upp arbetsmarknadsmässa

7 december, 2016

Pressinformation Kalmar/Växjö, 2016-12-07 Linnéstudenterna och RekryteraMera växlar upp arbetsmarknadsmässa För att erbjuda en riktigt kvalificerad, lokal arbetsmarknadsmässa i februari 2017 sluter nu Linnéstudenterna och RekryteraMera samarbetsavtal. Ett gemensamt mål är att fler studenter ska hitta lokala arbetsgivare och stanna i Linnéregionen. Linnéstudenterna har nu slutit ett samarbetsavtal med bolaget bakom mässan RekryteraMera inför 2017. Grundare […]

 

Studentkåren Linnéstudenterna byter erfarenheter i Storbritannien inför regionalt utvecklingsarbete

31 oktober, 2016

Pressinformation Kalmar/Växjö, 2016-10-31 Studentkåren Linnéstudenterna byter erfarenheter i Storbritannien inför regionalt utvecklingsarbete Två representanter för studentkåren Linnéstudenterna, reser i veckan till Lincoln University, för att byta erfarenheter med Storbritanniens Bästa kår. Därefter presenterar de koncept för regionalt utvecklingsarbete på Regional Innovation Policies Conference. Målet är att förbereda sig för att kunna delta i det regionala […]

 

Nyanställd student- och doktorandombud på Linnéstudenterna

30 augusti, 2016

Pressmeddelande 2016-08-30 Ett nytt ansikte på studentkåren Linnéstudenterna är student- och doktorandombudet Nicholas Pagden, som kommer närmast från Linnéuniversitetet. Han tillträdde sin tjänst den 15 augusti och har sitt kontor i Växjö men är också tillgänglig för doktoranderna i Kalmar. —Min roll handlar främst om att hjälpa studenter och doktorander som kommit i kläm, berättar […]

 

PRESSINFORMATION: Studenternas bostadssituation i Linnéregionen markeras akut i bostadsrapport

24 augusti, 2016

Pressmeddelande 2016-08-24 Kalmar/Växjö Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har nu släppt 2016 års bostadsrapport gällande bostadssituationen för landets studenter. Enligt den kan Växjö och Kalmar — Linnéuniversitetets största studieorter— inte erbjuda boende vid terminsstart. Växjö är en av de av elva orter i landet där läget markeras som akut bostadsbrist, något som får studentkåren Linnéstudenterna att […]

 

Anonyma tentor införs vid Linnéuniversitetet

31 maj, 2016

PRESSINFORMATION: Från och med 16 januari 2017 införs anonyma salstentamina vid Linnéuniversitetet. Redan till hösten kan kurserna frivilligt genomföra sina salstentamina anonymt. Studentkåren Linnéstudenterna har i flera år drivit frågan om att införa anonyma salstentamina. En arbetsgrupp med utbildningsbevakare från Linnéstudenterna, fakultetsrepresentanter och gemensamma funktioner vid Linnéuniversitetet har sedan arbetat med frågan och prövat metoden i […]

 

2016 års stipendiat av Engagemangsstipendiet

26 maj, 2016

Studentkåren Linnéstudenterna delar varje år ut Engagemangsstipendiet till en student som visat ett extraordinärt engagemang vid Linnéuniversitetet. Årets stipendiat blev Jennifer Nilsson, som fick ta emot en check på 7071 kr. För att få Linnéstudenternas Engagemangsstipendie måste man vara student vid Linnéuniversitetet och visat ett extraordinärt engagemang, genom att främja utbildningen eller den studiesociala miljön vid […]

 

Lämna kursböckerna i ”Plugghyllan”

11 maj, 2016

Pressinformation: På studentkåren Linnéstudenternas expedition i Universitetsbiblioteket i Kalmar finns nyöppnade bokhandeln Plugghyllan. Här kan studenterna vid Linnéuniversitetet köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Ida Angeland, 26,  driver sedan drygt en vecka bokhandeln Plugghyllan i studentkåren Linnéstudenternas expedition i Universitetetsbiblioteket, Kalmar. Plugghyllan säljer och förmedlar begagnad kurslitteratur, en idé som Ida fick under sin egen studietid. Som […]

 

Linnéstudenterna beviljade kårstatus tre år till

26 april, 2016

Den 13 april beviljade universitetsstyrelsen vid LNU studentkåren Linnéstudenternas ansökan om kårstatus fram till 2019-06-30. Linnéstudenterna är studentkåren vid Linnéuniversitetet, med förlängd kårstatus fram tom juni 2019.  Universitetsstyrelserna vid alla Sveriges universitet beslutar om studentkårernas ansökan om kårsstatus var tredje år, vilket nu gett Linnéstudenterna förlängd kårstatus. Ett universitet är skyldigt att ha minst en studentkår, vilket regleras av Högskolelagen. —Det är ett glädjande beslut […]

 

Ny kårstyrelse vald för mandatperioden 2016-17

14 april, 2016

Pressinformation Studentkåren Linnéstudenternas nya styrelse är vald – ny ordförande blir Victor Lagercrantz. Kårvalet den 4-11 april fick ett ovanligt lågt röstdeltagande. Att endast cirka 2 % av medlemmarna i Linnéstudenterna röstade i kårvalet kan bero på införandet av ett nytt digitalt valsystem.  — Det har inte med studenternas engagemang att göra utan det låga […]

 

Studentkåren Linnéstudenterna stärker tjänstemannagruppen

1 mars, 2016

Pressinformation: Studentkåren Linnéstudenterna, förstärker tjänstemannagruppen med två nyanställningar, en ekonom och en kommunikatör. Studentkåren vid Linnéuniversitetet, Linnéstudenterna, består utöver de förtroendevalda representanterna i styrelsen av elva anställda tjänstemän som har det operativa ansvaret för olika områden. Nu har Linnéstudenterna nyrekryterat en ekonom med bas i Växjö och en kommunikatör i Kalmar. Totalt är teamet på […]

 
X