Det är dags att rekrytera en ny rektor på Linnéuniversitetet, vill du vara med?

Linnéstudenterna är en aktiv part i den stundande rektorsrekryteringen på Linnéuniversitetet. Som en del i processen att ta fram ett förslag för en ny Rektor kommer det att finnas något som kallas för Hörandegrupper. Hörandegrupperna är med i utfrågningen av kandidaterna för rektorsgruppen och består av lärarrepresentanter, studentrepresentanter, doktorandrepresentanter personalorganisationer och övrig personal.

Datum du behöver vara tillgänglig: Hörande av kandidater 12 april Hörandegruppen sammanställer åsikter 13 april – 8 maj*
*Beroende på arbetssätt i student- & doktorand-gruppen kan denna sammanställning ske via träff, skype, mail alternativt telefon.

Studenter som vi söker: Fakulteten för Hälso- och livsvetenskaper 2st Fakulteten för Teknik 2st Fakulteten för Samhällsvetenskaper 2st Fakulteten för Konst och Humaniora 2st Fakulteten för Ekonomihögskolan 2st Lärarutbildningen 2st

Doktorander som vi söker: Oberoende av fakultet 2st

Som student- och doktorandrepresentant i hörandegruppen för rektorsrekryteringen behöver man inte ha några förkunskaper eller sitta som studentrepresentant sedan tidigare. Att ge sitt studentperspektiv på kandidaterna är huvuduppgiften, som sammanställs av kårens samordnare.

För anmälan och frågor: Helen Andersson helen.andersson@linnestudenterna.se 070-481 99 47

 
Kategorier
Nyheter Startsida 
X