Det här hände på medlemsmötet 

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSMÖTET 6 DECEMBER

• Johannes Lindgren valdes in till Linnéstudenternas valberedning. Det finns fortfarande några platser kvar. Skicka ett mail till info@linnestudenterna.se om du är intresserad. Valberedningen är arvoderad.
• Emma Lövgren valdes in som ny styrelsemedlem. Det innebär att alla av Linnéstudenternas styrelseposter är tillsatta.
• Förra Kårstyrelsen från 2016/17 fick ansvarsfrihet.
• Medlemsmötet godkände styrelsens förslag på kårstyrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2018/2019. Den ser nu ut såhär: Det kommer fortfarande att finnas en ordförande, två studiesociala ansvariga (En med kontor i Kalmar och en med kontor i Växjö) och två utbildningsbevakare (En med kontor i Kalmar och en med kontor i Växjö). Ändringen innebär att det nu kommer att finnas sex deltidsledamöter. (Två ledamöter med utgångspunkt från Kalmar, två ledamöter med utgångspunkt från Växjö och två oberoende av ort). En annan nyhet är att det finns möjlighet att ha 4 suppleanter utöver styrelsen.

 
Kategorier
Startsida 
X