Era svar från enkäten om studentlivet

  • Negativt: Tid, stress och arbetsbörda

Vi frågade dig som student och doktorand vid Linnéuniversitetet vad som är mest problematiskt i ditt liv och vad som är det bästa. Här är en kort sammanfattning med citat. Era svar kommer att redovisas för Linnéstudenternas nya styrelse 2017/18 så att vi kan jobba för att lösa så många problem som möjligt. Styrelsen väljs i kårvalet 18-25 april.

Vad upplever du är mest problematiskt i ditt liv som student eller doktorand?
• Ekonomi
Att få pengarna att räcka till p.g.a dyra läroböcker, hyror
Att som studerande bo i Kalmar och läsa i Växjö men behöva stå för tågbiljetten själv
Budgetering
Dyr mat

Pedagogik, administration, utbildning och fysisk miljö
”Administrativ information som uteblir och drabbar studiegångens schema”
”Att mina lärare är dåliga/tar lång tid på sig att rätta tentor och sedan lägga in resultatet i ladok, vilket gör att jag riskerar att bli utan CSN trots att jag klarar mina kurser”
”Att studenter gömmer böcker på biblioteket. Respekterar inte först till kvarn”
”Att utbildningen inte ger tillräckligt mycket praktisk erfarenhet”
”Brist på föreläsningar. För att kunna tillgodose mig kunskaperna jag behöver för att komma ut i yrkeslivet så räcker inte en litteraturlista och ett par föreläsningar”.
”Getting a group room at the library during the week (even at & am)”
”Lördagstentor”
”Adapt to the education system here”

• Studiesociala frågor, inklusive boende
”Accommodation and city location (where to go to buy specific things)”
”Att få ihop studier med privatliv, med det menar jag möjlighet att studera och ha barn varannan vecka”
”Att vara distansstudent kan vara att leva i en väldigt isolerad tillvaro”
”Det är även bara fest och kultur, borde finnas mer än att bara supa. Mer ideella och kunskapsberikande föreningar. Inga fler supa och festa föreningar :)”
”Dålig mat på campus”
”Stökiga grannar”
”Det finns ingen studentpub eller annan samlingsplats för studenter i Kalmar”

• Tid, stress och arbetsbörda
”Ångest över att få klart uppgifter i tid” ”
Att hinna göra allt. Många jobbar lite extra (mig själv inkluderad) och det kan vara svårt att få ihop pusslet tillsammans med heltidsstudier och att faktiskt ha ett liv utanför jobb och studier”
”Time management in order to keep balance between study and playing”

• Egna studier, fokus, pendling och språk
”Självdisciplin och prioritera”
”Constantly living up to expectations, performing good grades and uncertantes of not knowing if I will aquire a job (land)”
”Havn’t learned swedish before, and when you attend some activities out campus. It is a little hard”

• Arbets- och yrkesrelaterat
”Coming in contact with companies related to my education”
”Framtida ekonomi och tröskeln till näringslivet”
”Knowing what is required in the future career”
”To get coaching by people who have pursued a career in the same field”

Vad tycker du är bäst med ditt liv som student eller doktorand?
Studiesocialt inklusive boende
”Alla evenemang”
”Alla nya människor/vänner”
”Gemenskapen och hur man utvecklas som person!”

• Kunskap och universitetsrelaterat
”Att vara i en miljö av kunskap. Att verkligen lära mig om ämnen som intresserar mig på en djupare nivå. Det är en underbar känsla.”
”Att studera med människor som är intresserade i ämnena de läser”
”Kontakten med kloka föreläsare. Det är otroligt stimulerande att få diskutera med insiktsfulla människor som många gånger ägnat år åt att studera vissa ämnen.”

• Frihet, ansvar, tid
”Att lägga upp sin tid som jag vill”
”Att bli självständig & skaffa nya kontakter”
”Variationen, ibland har man mycket i skolan men sen lugnare perioder när man kan göra vad man vill”

• Jobb- och framtidsrelaterat
”Att få en utbildning som leder till jobb”
”Framtidsmöjligheter, träffa nya vänner, kunskap”
”Getting a permanent resident card and teaching in university to students”

 
Kategorier
Startsida 
X