Ett snack med rektorn inför kårvalet

En ny styrelse ska, som vi hoppas att alla vet, väljas in. Vi är alltså mitt uppe i kårvalet. För oss är detta ett av årets viktigaste händelser. Därför ville jag höra vad Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson har för tankar kring föreningslivet och studentkåren. Med en fördomsfull förväntan av att mötas av en ”tillrättalagd” och stel rektor ringde jag upp.

Jag möts av en person som luckrar upp min tråkiga fördom på nolltid. Härligt. Peter Aronsson, som just idag sitter i Växjö, svarar lättsamt och med en positiv energi på mina frågor. Min första fråga är om han själv varit engagerad i föreningslivet eller någon studentkår.

-Absolut! svarar rektorn med en iver i rösten som avslöjar att han har mycket att berätta.

Han har under sin studietid, för cirka 40 år sedan, varit studentrepresentant i programrådet i Stockholm. Vår rektor berättar vidare om vad uppdraget gick ut på och jag förstår att han redan då tyckte det var viktigt att vara med och påverka för en så bra utbildning som möjligt. Det gav honom en inblick i hur universitetet fungerande och han beskriver det som att vara med ”bakom kulisserna”. Han skrattar till och tillägger att det såklart också var en hel del studentfester, nollningen bland annat, ibland bra och ibland mindre bra.

Reportage med Peter, nyss klar med forskarutbildningen och aktiv i undervisning vid Högskolan i Växjö.

Han anser att studentkåren har ungefär samma uppgift idag som den hade på hans tid; att förbättra utbildningen och se till att studenterna har roligt tillsammans. På frågan vad han har för förhoppningar på den kommande styrelsen svarar han med ett långt svar. Att styrelsen skall kanalisera studenternas synpunkter och att välkomna de nya, så som han tror att bara studenterna själva kan, tycker han är två av de viktigaste uppgifterna de har.

”Linnéstudent är inget man är under sin studietid – det är något man är livet ut”

Sammarbetet mellan universitetet och studentkåren beskriver Peter Aronsson som tätt och väldigt viktigt. Han uttrycker också en önskan om att studenter som engagerar sig också skall få känna att deras engagemang verkligen spelar roll och att varenda student förstår att de inte är en linnéstudent bara under tiden. Vår rektor nämner flera gånger att återkoppling och att föra människor samman är viktigt, även efter studietiden.

Samtalet blev ingen intervju med Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet. Det blev ett snack med Peter, som är rektor. Ett snack som fick mig att förstå att han tycker Linnéstudenterna, och föreningarna, gör ett bra jobb och är viktiga för studenterna. Han, precis som vi, hoppas på ett stort engagemang från och för studenterna inför det kommande kårvalet och tiden som följer.

Ronja Linderstam Eriksson – praktikant hos Linnéstudenterna

Du visste väl att kårvalet är förlängt? Du kan söka styrelseposter fram till den 18 april. Läs mer här under…

Sök till kårstyrelsen 2018/19

 
Kategorier
Nyheter Startsida 
X