Ett studentperspektiv på fusk: ökar det verkligen?

I veckan har man kunnat läsa om hur antalet av studenter som blivit avstängda för fusk har ökat jämfört med året tidigare. Där tillkommer rubriker som ”Mer fusk på universitet” (P4 Kronoberg 5/7) eller ”Ny statistik: Kvinnor fuskar mer än män” (SVT Nyheter Småland 11/7), men har fuskandet ökat? Eller har lärosätena blivit bättre på att upptäcka fusket? Vad betyder det egentligen fusket för studenterna?

Fusk är allvarligt, utan tvivel. Det leder till konsekvenser där man kan bli avstängd och inte få delta i undervisningen eller i examinationer. 2015 blev ca 880 studenter på lärosäten runtom i landet avstängda eller varnade för fusk, vilket är en ökning på ca 13% från föregående år. Men siffran betyder inte nödvändigtvis att studenter fuskar mer. Det vanligaste fusket är plagiat som har följt med i ökningen och visst har andra typer av fusk ökat också, men inte i jämförelse med plagiat. Det skulle kunna antyda att lärosätena blivit bättre på att upptäcka fusk. Teknikens utveckling har gett lärosätena mycket större förutsättningar att kunna upptäcka fusk än tidigare år.

Däri blir det även svårt att jämföra fusk bland lärosätena. Ett lärosäte med högre antal avstängda och varnade studenter skulle kunna vara bättre på att upptäcka fusk än ett lärosäte med mindre antal.
Det är fortfarande en mycket liten del av studenterna som faktiskt fuskar om man tittar på statistiken. Ser man på Linnéuniversitets statistik, där man kan se att 41 studenter har bedömts ha fuskat, så rör det sig om ungefär 0,13% av studenterna.

Men jag delar oron över ökningen nationellt. Mycket för att man inte direkt kan peka ut vad ökningen beror på. I många fall kan stress kanske pekas ut till en bidragande faktor till fusket. Studenten ligger efter i kurser, har deadlines som närmar sig med stormsteg, något har kanske hänt i privatlivet. Det är självklart inget som rättfärdigar ett fusk, men det visar en problematik som behövs jobbas med. Studenters arbetsmiljö är viktig och om vi kan underlätta mer för studenter som idag upplever stress kan vi nog även minska fusk som uppkommer ur stress.

En annan orsak kan vara att studenten inte vet hur man gör källhänvisning och åker fast i Urkund (systemet som kollar arbeten). Studenterna måste få tydlig information vad som gäller vid fusk och då särskilt plagiat. Många lärosäten har bra rutiner för detta, men en del ärenden i disciplinnämnder visar att inte alla studenter har fått en tydlig genomgång i hur man refererar exempelvis. Det är framför allt viktigt i början för en ny student som inte är van vid att skriva akademiska arbeten.

Från mig som student till andra studenter kan jag bara säga; läs era instruktioner till uppgiften noggrant, dubbelkolla att ni refererar tydligt. Och i slutändan, var inte oroliga om ni skulle få ett underkänt på en uppgift. Världen kommer inte gå under, utan ni får fler tillfällen att kunna klara av era studier.

 
Patrik Henriksson,
Utbildningsbevakare
Linnéstudenterna

 
Kategorier
Kårbloggen Startsida 
X