Har du ett ledigt jobb eller en praktik/traineeplats som du vill annonsera om? Genom Linnéstudenternas hemsida når du ut till studenter med hög kompetens. Att publicera en jobbannons är kostnadsfritt i 7 dagar – vårt enda villkor är att det verkligen är en annons om ett ledigt jobb, inte en reklamtext om ditt företag eller organisation. Om ni vill ha annonsen uppe i 30 dagar sammanlagt är kostnaden 2500 kr.
Om du har frågor kan du kontakta info@linnestudenterna.se

Do you have a job opening, an internship or trainee position you want to advertise? By using Linnéstudenternas webpage you reach highly-skilled students. Publishing a job advert is free of charge during 7 days – our only condition is that it is an advert about an available job and not a commercial about your company or organisation. If you want the ad to be published for 30 days all together, the price is 2500 SEK.

Om tidsbegränsat: ange datum eller tidsperiod för tjänsten
Skickar
X