Fyllnadsval sker vid årsmötet 16 maj

Välkommen till studentkårens viktigaste årsmöte. Ever. Efter kårvalet stod det klart att flera som sökt nyckelposter i styrelsen sagt nej till uppdragen. Därför söker vi följande styrelsemedlemmar…

Ordförande
Studiesocialt ansvarig i Kalmar
Studiesocialt ansvarig i Växjö
Utbildningsbevakare Kalmar
Utbildningsbevakare Växjö

Hur man söker?
Nominera dig själv på vårt årsmöte den 16 maj, mellan kl 17-20. Du kommer helt enkelt till årsmötet och berättar vilket uppdrag du söker. Mötet kommer äga rum i Växjö: N1017 / Kalmar: V159k (hörsalen Storken).

Dagordning årsmöte 2018
handlingar-årsmöte-2018-05-16
68-motion-arvode-valberedningen

Länk till facebookeventet

 

 

Hur är det att ha ett styrelseuppdrag i Linnéstudenterna?

Läs hur Vidar Justegård, studiesociala ansvarig i Kalmar, beskriver sitt arbete…

Jag heter Vidar Justegård och har under året jobbat som studiesocialt ansvarig i Kalmar. I första hand är jag samordnare för samtliga studentföreningar i Kalmar. Jag är ett råd och stöd till föreningarnas styrelser och är med i planering av större event som är föreningsöverskridande så som introduktionen och School’s out. Men det är såklart mer än så. Studiesocialt ansvarig innebär att man arbetar för att studenters studietid vill Linnéuniversitetet ska bli så bra som möjligt. Det kan handla som jag sa tidigare om roliga event men även om studenters hälsa. Där jobbar jag mycket tillsammans med studenthälsan vid Linnéuniversitet med ett förebyggande arbete.

Jag har även under mitt år suttit med i Kalmars näringslivsråd som kårens representant vilket har varit väldigt givande och man har knutit många kontakter i sådana sammanhang. Det är även många olika möten med universitetet om tillexempel universitetskajen och flytten ner dit vilket har varit väldigt spännande.

Det här är ett väldigt kul jobb där man får jobba ihop med studenter, universitetet, kommunen och olika lokala aktörer i Kalmar. Ett av det viktigaste arbetet med denna post är att få till ett Studenternas hus som kan bli en gemensam mötesplats för alla studenter i Kalmar. Om du söker min post är det något du kommer få arbeta vidare med under nästa verksamhets år och kanske blir det du som ser till att Kalmars studenter äntligen får en samlingsplats igen!

 

Hallå där Sebastian Bertzell!
Kan du berätta lite om vad du gör i Linnéstudenternas styrelse, och varför man ska lägga ett år på att ta ett styrelseuppdrag?

Som Utbildningsbevakare så utgörs fundamentet i min roll i studentrepresentation vid olika utbildningsrelaterade möten och sammanträden.

Bland annat har jag en plats vid bordet under dekanbesluten, vilket är när de olika fakulteterna anordnar möten för att ta beslut om relevanta frågor, där man också får en spännande insyn i hur de olika fakulteterna arbetar samt vad för vision de har om framtiden gällande de utbildningar de ansvarar över.
Inte helt olikt dekanbesluten så har Utbildningsbevakaren en plats vid borden under rektorsbesluten, som är tidigare nämnt är väldigt lika dekanbesluten men där ärenden som rör hela universitetet avgörs.

Detta är en del av de möten som en Utbildningsbevakare närvarar på. De ger en intressant inblick i universitetsvärlden, hur den funkar samt personerna bakom, något som helt passerar förbi i kulisserna för de flesta studenterna.
Jobbet innebär också fantastiska möjligheter för att knyta kontakter samt skaffa väsentlig erfarenhet inom en rad olika områden som kan vid senare skeden visa sig vara väldigt bra att ha. Men inte nog med att man får viktiga erfarenheter, man får också möjligheten att direkt påverka utbildningen för alla studenter, vilket är en av grundpelarna för kårens arbete.

X