Halvtid med styrelsen

 1. Nya styrelsen 2016-17

  Nya styrelsen 2016-17

  Är du nyfiken på vad Linnéstudenternas styrelse hunnit göra till halvtid och vad vill de vill hinna åstadkomma nästkommande halvår? Vi ställde tre snabba frågor till var och en!

 1. 3 SNABBA TILL_________________ 

Victor Lagercrantz

 1. VICTOR_600x800

  Victor Lagercrantz, ordförande.

  Vad är din roll i styrelsen?

—Ordförande i kårstyrelsen

Vad har hänt sedan du började arbeta i styrelsen?

—Otroligt mycket, dock är det mycket av detta som inte har setts utåt mot våra medlemmar tyvärr. Vi har jobbar hårt med samarbetet om universitetsstäderna Kalmar och Växjö och hur dessa kan bli bättre.Vi har under hösten försökt skapa goda kontakter med hyresbolagen både i Kalmar och Växjö för att kunna få flera studentlägenheter och att dessa får en rimlig hyresnivå. Detta arbete kommer att fortsätta under våren och det känns som om vi kommer någonstans.

—Har även varit på två olika erfarenhetsutbyten, ett i Örebro och ett i Storbritannien båda två var otroligt givande men visade på att det finns liknade utmaningar för kåren överallt. Detta gäller främst undervisningstid och att studenternas röst måste bli hörd och uppskattad. Dessa erfarenhets utbyten har som sagt varit givande och speciellt när det gäller vikten av att ha en strategi om hur kårarbetet ska bedrivas men även att Linnéstudenterna måste satsa för att kunna bli mer framgångsrika inom sitt arbete. Utbytet har gett mig följande insikter om studentkåren Linnéstudenterna:

 • Linnéstudenterna måste satsa på att nå sina medlemmar och få input om vilka frågor som är viktiga.
 • Linnéstudenterna måste satsa för att bli en aktiv del av studentlivet både inom utbildningen men även det sociala biten.
 • Linnéstudenterna måste satsa på att bli en aktiv partner för att kunna utvecklas som organisation.


—Om vi som kår kan nå dessa punkter kommer vi jobba närmre med och för våra medlemmar vilket medför framgång både för kåren och våra medlemmar.

Vilka frågor kommer du driva kommande halvår?

—Medlemsfokus och medlemsaktiviteter i första hand, det jag verkligen kan känna att vi har missat under hösten. Att ge utrymme för medlemmarna att ge input om vad de vill att vi ska driva. Även att ta fram en strategi för Linnéstudenterna och en se över organisationen så vi arbetar så effektivt som möjligt.

 1. 3 SNABBA TILL_________________ 
Linnéa Engstrand, studiesocialt ansvarig.

Linnéa Engstrand, studiesocialt ansvarig.

Linnéa engstrand

 1. Vad är din roll i styrelsen?

—Min roll i styrelsen är som studiesocialt ansvarig i Kalmar. Mina fokusområden är att arbete mot studenterna genom den studiesociala aspekten. Jag jobbar med att anordnar medlemsevent, håller till exempel på att ordna med en Julsittning i Kalmar just nu. Jag jobbar även mycket mot studentföreningarna, håller  möten med alla ordföranden och alla sexmästare en gång i månaden för att uppdatera dem om vad Linnéstudenterna jobbar med och även för att se vad föreningarna har på gång. Jag är den i styrelsen som har minst fasta möten, jag har en lite mer rörlig roll viket gör att jag sitter ofta tillgänglig på mitt kontor så våra medlemmar kan komma dit om de har frågor osv. Det gör också att jag kan jobba mycket med mina fokusfrågor som bland annat är att försöka fixa fram akutbostäder i Kalmar och även någon form av pub.

Vad har hänt sedan du började arbeta i styrelsen?

—Det har hänt ganska mycket sedan jag började arbeta i styrelsen, jag sitter bland annat med i projektgruppen för Universitetskajen och att få sitta med där och påverka hur det ska se ut osv har varit ett väldigt givande arbete där mycket har hänt på kort tid. Vi har även jobbat ihop oss i styrelsen så vi har ett gott samarbete vilket känns väldigt bra.

Vilka frågor kommer du driva kommande halvår?

—De frågor jag kommer driva det kommande halvåret är bland annat akutboendefrågan i Kalmar. Det finns i dagsläget inga akutboenden för nya studenter i Kalmar och detta är något som vi är i stort behov av, så det kommer jag att lägga mycket fokus på. Jag kommer också jobba på att hitta ett bra och fungerande alternativ till en studentpub i Kalmar och även ett fungerande sätt att driva denna pub på. Jag kommer också att lägga stor fokus på att synliggöra Linnéstudenterna och vårt arbete ännu mer genom olika medlemsaktiviteter osv.

 

  1. 3 SNABBA TILL_________________

 Helen Andersson

 1. Helen_600x800

  Helen Andersson, utbildningsbevakare.

  Vad är din roll i styrelsen?
  —Utbildningsbevakare, dvs att bevaka och kvalitetssäkra utbildningen som ges på LNU för alla studenter.

  Vad har hänt sedan du började arbeta i styrelsen?
  —Mycket! Jag har varit med i dekanrekryteringen, samlat in information till vårt studentrepresentantsregister som behövs, närvarat på medlemsmöten, byggt upp ett kontaktnät på universitetet, varit medlare i studentärenden m.m. Framförallt har jag börjat känna mig varm i kläderna i rollen som utbildningsbevakare, i början var jag något förvirrad när man försökte hålla koll på allting.

  Vilka frågor kommer du driva kommande halvår?

 2. —Jag kommer att fortsätta driva frågan om studentrepresentanter, fast under vårterminen mer externt ut mot studenterna och skapa mer kontakt ut på institutionerna. Jag och Patrik har även sagt att vi ska ta tag i arbetet med att skapa en enhetlig mall för kursvärderingar på universitetet. Utöver det kommer min vårtermin handla mycket om kårvalet och om nationell studentpolitik som vi bedriver tillsammans med Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).

 

   1. 3 SNABBA TILL_________________

VIKTORIA FRANSSON

  1. VIKTORIA_800x600

   Viktoria Fransson, medlemsfokus.

   Vad är din roll i styrelsen?
   —Min roll är att fokusera på medlemmar.

   Vad har hänt sedan du började arbeta i styrelsen?
   —Sen jag började arbeta i styrelsen har jag fixat medlemsrabatt hos Lakers bland annat.

   Vilka frågor kommer du driva kommande halvår?
    —Vilka frågor jag kommer driva beror helt på vad som dyker upp!

 

  1. 3 SNABBA TILL_________________

Patrik Henriksson

 1. Patrik_600x800

  Patrik Henriksson, utbildningsbevakare.

  Vad är din roll i styrelsen?

 2. —Jobba med utbildningsfrågor vid Linnéuniversitetet. Kan innebära på möten som rör utbildning på övergripande nivå, samarbeta med utbildningsföreningar och säkerställa studentinflytandet.
 3. Vad har hänt sedan du började arbeta i styrelsen?
 4. —Då jag är inne på min tredje mandatperiod har en hel del hänt, men största och stoltaste vi gjort är införandet av anonyma tentor. Men vi har även drivit frågor om kursvärderingar på ett väldigt lyckat sätt!
 5. —Det är väldigt aktuellt med ett nytt system där universitetet granskar sig själva i sitt kvalitetsarbete kring utbildningar. Där jobbar vi för att se till att studenternas perspektiv kommer med i arbetet. Där utöver har frågor kring kursvärderingar drivits av oss mot universitetet, då våra medlemmar har sett stort behov av detta.
 6. Vilka frågor kommer du driva kommande halvår?
 7. —Fortsatta frågor som medlemmarna beslutat vi ska jobba med. Kursvärderingar, kursplaner och kvalitetssäkringssystem kommer finnas med ett bra tag, så det gäller att fortsätta arbeta mot hög kvalitet.

 

 1. 3 SNABBA TILL_________________

Rebecca Karlsson

rebecca

Rebecca Karlsson, ledamot internationalisering

Vad är din roll i styrelsen?

—Min roll i styrelsen är att driva frågor angående internationalisering framåt.

 1. Vad har hänt sedan du började arbeta i styrelsen?
 2. —Linnéuniversitets internationaliseringskomitté har påbörjat arbetet med att implementera internationaliseringsstrategier på en mer lokal nivå än tidigare. Man hoppas nu på att internationaliseringsarbetet ska få mer stöd från lärare och programansvariga bland annat.
 3. Vilka frågor kommer du driva kommande halvår?
 4. —Nästa termin vill jag arbeta mer med att integrera de internationella studenterna med svenska studenter.

 

 

3 SNABBA TILL_________________

 1. Christoffer Bengtsson

 2. Christoffer_liten

  Christoffer Bengtsson, studiesocialt ansvarig

  Vad är din roll i styrelsen?

 3. —Min roll är studiesocialt ansvarig i Växjö, det innebär att jag arbetar mycket med studentföreningarna och stödjer dem med allt från att skapa kontaktnätverk till vanligt styrelsearbete. Utöver det så sitter jag även med i en rad olika styrelser och projektgrupper som tex. Hyresgästföreningen, där jag får vara med och förhandla hyrorna för Campus i Växjö.
 4. Vad har hänt sedan du började arbeta i styrelsen?
 5. —Jag känner att jag riktigt har hunnit komma in i min roll i styrelsen nu sen det började. Även om det har blivit många tidiga morgnar som jag har varit tvungen att ta tåget till Kalmar så har det varit riktigt roligt att få vara en del av en organisation som sträcker sig mellan flera orter. Det har varit lite att anpassa sig till och även fast min roll är knuten till Växjö så känner jag att jag även har kunnat göra nytta för studenter utanför Växjö.
 6. Vilka frågor kommer du driva kommande halvår?
 7. —Det kommande halvåret kommer jag jobba mycket med att tillsammans med studentföreningarna försöka nå ut till studenterna om det engagemang som finns i Växjö. Jag kommer också självklart jobba vidare med de ANDT-frågor som jag har börjat driva under den här terminen.

 

3 SNABBA TILL_________________

Oskar Emilsson

Oskar Emilsson

Oskar Emilsson, ledamot nationellt påverkansarbete.

Vad är din roll i styrelsen?
—Nationellt påverkansarbete!

 1. Vad har hänt sedan du började arbeta i styrelsen?
  —Jag har varit på Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) medlemsmöte för att diskutera nationella frågor.
 1. Vilka frågor kommer du driva kommande halvår?
 2. —Fokus kommer ligga på att påverka SFS propositioner till SFS fullmäktige.

 

 

 

3 SNABBA TILL_________________

Nathalie Gunnarsson

Nathalie Gunnarsson

Nathalie Gunnarsson

Vad är din roll i styrelsen?

 1. —Deltidsledamot med ansvar för internationalisering i Växjö.

Vad har hänt sedan du började arbeta i styrelsen?

 1. —Sedan jag började arbeta i Linnéstudenterna har jag varit delarrangör av både Introduction Week, en kick off för de internationella studenterna, och Study Abroad Day, ett event för att uppmuntra till utbytesstudier. Jag deltog också på tioårsjubileumsfirandet av vårt FriendFamily-projekt, vilket har varit mycket uppskattat hos många av de internationella studenterna över en lång tid. Utöver det har jag lett i en workshop med mina kollegor i Internationaliseringskommittén på Linnéuniversitetet under Chefsdagen. Där hade jag workshopgruppen med fokus på internationalisering utanför klassrummet.


Vilka frågor kommer du driva kommande halvår?

 1. —Det kommande halvåret arbetar jag främst med att försöka förbättra informationen inför ankomsten till korridorboenden. Jag kommer också se över och försöka förbättra informationen som ges till de internationella studenterna innan de kommer till Växjö.
 
Kategorier
Kårbloggen Startsida 
X