Information om avi från Linnéstudenterna

Om du har fått en avi från oss så observera att det är ett erbjudande om medlemskap. Vill du inte bli medlem så behöver du inte göra en inbetalning. Vårt medlemssystem medger inte att vi skickar ut inbetalningskort utan ett sista betalningsdatum. Vi arbetar just nu för att ändra detta. Om någon uppfattat vår avi som en faktura så beklagar vi missförståndet.

Information about payment notice from Linnéstudenterna
If you have received a payment notice from us, please note that it’s an offer to become a member. If you don’t want to become a member, you don’t have pay. Our member system doesn’t admit that we send out paying-in forms without a without a last payment date. We are currently working on changing this. If anyone perceived our payment notice to be an invoice, we are sorry about the misunderstanding.
 
Kategorier
Startsida 
X