Kallelse till medlemsmöte 7 december / Calling to member meeting 7 december

Onsdagen 7 december 17:00
N1017 i N-huset Växjö / Studio 1 i Västergård Kalmar

Linnéstudenterna kallar härmed sina medlemmar till ordinarie medlemsmöte. Specifika punkter som ska tas upp är bland annat:

-Föregående styrelses verksamhetsberättelse
-Revisorernas berättelser
-Prövning av föregående styrelses ansvarsfrihet
-Tillsättning av valberedning

Det finns även möjlighet att ta reda på vad nuvarande styrelse jobbar med och ställa dem frågor.
Vad tycker du att din studentkår ska jobba med? Du påverkar!
Som medlem har du rätt att skicka in en motion inför medlemsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 16 november och skickas till patrik.henriksson@linnestudenterna.se.

Dagordning och övriga handlingar skickas ut när medlemsmötet närmar sig.

I vanlig ordning kommer det bjudas på mat.

 

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning,
Linnéstudenterna


___________________________

 

Calling to Member meeting
Wednesday 7 december 5 pm
N1017 in N building Växjö / Studio 1 in Västergård Kalmar

 

The Student Union Linnéstudenterna is hereby calling its members to the ordinary member meeting. Some specific meeting points that will be brought up are:

  • -Previous board’s action report
  • -The auditors’ and accountant’s reports
  • -Trial of previous board’s freedom of reliability
  • -Appointment of an election committee

There are also possibilities to get to know what the current board is working with, and ask them questions.

What do you think your Student Union should work with? You decide!

As a member, you have the right to send in a motion before the member meeting. The motion shall be handed to the board at latest November 16th and sent to patrik.henriksson@linnestudenterna.se.

Agenda and other documents will be sent out closer to the date of the member meeting.

We will also provide with food.
 

Welcome!

Kind regards,
Linnéstudenterna

 
Kategorier
Medlemsmöte Startsida 
X