Anmälan till mässan är stängdVattenkalaset I Kalmar den 29 augusti och välkomstmässan i VÄXJÖ 5 september 2018

Välkomstmässan är en mötesplats för hundratals studenter, både internationella och svenska. Träffa nya och återvändande studenter vid Linnéuniversitetet i ett avslappnat sammanhang. Studenter är en viktig målgrupp som trendsättare, framtidens höginkomsttagare och beslutsfattare.

Information om vattenkalaset i kalmar

För att maximera antalet studenter som besöker Linnéstudenternas välkomstmässa i Kalmar kommer vi i år slå ihop mässan och den aktivitetsdag som Linnéuniversitet anordnar varje år vid introduktionen (se länk för mer information). Det nya konceptet, som vi kallat Vattenkalaset, innebär att vi på mässan automatiskt får tillgång till alla de nya studenter som på schemalagd tid besöker aktivitetsdagen. De föregående åren har ca 1000 nya programstudenter medverkat på aktivitetsdagen. Det kommer såklart komma ett stort antal studenter från de andra årskullarna också. Mässan hålls som vanligt i A-hallen i Kalmar Sportcenter. Aktivitetsdagen kommer att hållas i parken bakom simhallen.

 

ANMÄLAN
Utställargrupp 1

Företag, myndigheter fackförbund, politiska partier och stora ideella organisationer.
Anmälningsformulär: ANMÄLAN ÄR STÄNGD

Utställargrupp 2

Små företag med högst 10 anställda
Anmälningsformulär: ANMÄLAN ÄR STÄNGD

Utställargrupp 3
Små ideella organisationer mindre föreningar, Linnéstudenternas studentföreningar samt universitetets avdelningar.
Anmälningsformulär: ANMÄLAN ÄR STÄNGD


VÄLKOMSTMÄSSAN
KOSTNAD FÖR UTSTÄLLARE – rabatt vid tidig bokning!

Mässpriset inkluderar
• Monterplats, ca 4 kvm (större monteryta går att beställa)
• Bord (och stol om så önskas)
• Förmiddagsfika/frukost, lunch och eftermiddagsfika för 2 personer ingår till utställargrupp 1 (lunch och fika till självkostnadspris för övriga utställare)

UTSTÄLLARGRUPP 1
Företag, myndigheter, fackförbund, politiska partier och stora ideella organisationer
– 1000 kr rabatt vid tidig bokning

5000 kr för tidiga bokningar (innan 8 juni)
6000 kr grundpris

Extra yta m.m. kan beställas till en tilläggskostnad, mer information finns i anmälningsformuläret:

UTSTÄLLARGRUPP 2
Små företag med högst 10 anställda
1500 för tidiga bokningar (innan 8 juni)
2000 kr grundpris

Mässpriset inkluderar
• Monterplats, ca 4 kvm (större monteryta går att beställa)
• Bord (och stol om så önskas)
Anmälningsformulär

UTSTÄLLARGRUPP 3
Små ideella organisationer, mindre föreningar, Linnéstudenternas studentföreningar samt universitetets avdelningar -150 kr rabatt vid tidig bokning
Anmälningsformulär

600 kr för tidiga bokningar (innan 8 juni)
750 kr Självkostnadspris

Mat och fika ingår ej för utställargrupp 2 men kan beställas vid anmälan. Linnéstudenterna förbehåller sig rätten att bedöma vilken kategori av utställare ni tillhör.Villkor för Studentföreningar

Kostnadsfritt för studentföreningar som är godkända av Linnéstudenterna. Studentföreningar som inte är godkända av Linnéstudenterna räknas som en vanlig förening. Se pris ovan. Godkända studentföreningar får delta gratis i mån av plats.

Mat och fika ingår ej men kan beställas vid anmälan. Linnéstudenterna förbehåller sig rätten att besluta om vilken kategori av utställare ni tillhör.

 

X