Välkomstmässan är en mötesplats för hundratals studenter, både internationella och svenska. Träffa nya och återvändande studenter vid Linnéuniversitetet i ett avslappnat sammanhang. Studenter är en viktig målgrupp som trendsättare, framtidens höginkomsttagare och beslutsfattare.

Välkomstmässan i Kalmar 5 september kl. 10-14 A-hallen Kalmar Sporthall, Smålandsgatan 21
Välkomstmässan i Växjö 6 september kl. 10-14 K-huset
Linnéuniversitetet

ANMÄLAN
Utställargrupp 1

Företag, myndigheter fackförbund, politiska partier och stora ideella organisationer. Anmälan: goo.gl/A1oWAA

Utställargrupp 2

Små ideella organisationer mindre föreningar, Linnéstudenternas studentföreningar samt universitetets avdelningar. Anmälan: goo.gl/C3RQyl


VÄLKOMSTMÄSSAN
KOSTNAD FÖR UTSTÄLLARE – rabatt vid tidig bokning!

Mässpriset inkluderar
• Monterplats, ca 4 kvm (större monteryta går att beställa)
• Bord (och stol om så önskas)
• Förmiddagsfika/frukost, lunch och eftermiddagsfika för 2 personer ingår till utställargrupp 1 (lunch och fika till självkostnadspris för övriga utställare)

UTSTÄLLARGRUPP 1
Företag, myndigheter, fackförbund, politiska partier och stora ideella organisationer
– 1000 kr rabatt vid tidig bokning

5000 kr för tidiga bokningar senast 20 juni
6000 kr grundpris

Extra yta m.m. kan beställas till en tilläggskostnad, mer information finns i anmälningsformuläret.

UTSTÄLLARGRUPP 2
Små ideella organisationer, mindre föreningar, Linnéstudenternas studentföreningar samt universitetets avdelningar -150 kr rabatt vid tidig bokning

600 kr för bokningar senast 20 juni
750 kr Självkostnadspris

Mat och fika ingår ej för utställargrupp 2 men kan beställas vid anmälan. Linnéstudenterna förbehåller sig rätten att bedöma vilken kategori av utställare ni tillhör.Villkor för Studentföreningar

Kostnadsfritt för studentföreningar som är godkända av Linnéstudenterna. Studentföreningar som inte är godkända av Linnéstudenterna räknas som en vanlig förening. Se pris ovan. Godkända studentföreningar får delta gratis i mån av plats.

Mat och fika ingår ej men kan beställas vid anmälan. Linnéstudenterna förbehåller sig rätten att besluta om vilken kategori av utställare ni tillhör.

 

X