Lär känna Linnéstudenternas valberedning!

 

Valberedningen

Johannes och Marcus, Linnéstudenternas valberedning 2018/19

Ansök till Linnéstudenternas styrelse här: goo.gl/ZULt7z
Läs mer: http://linnestudenterna.se/val/styrelse/


Vad pluggar ni?
Marcus: Andra terminen på Statsvetarprogrammet. Jag studerar även nationalekonomi och läser makroekonomi som kurs just nu.
Johannes: Andra året på Statsvetarprogrammet med inriktning kommunikation.

Varför sökte ni till valberedningen?
Johannes: Jag tycker att Linnéstudenternas jobb är viktigt. Jag gillar att intervjua folk och tycker att rekryteringsprocessen är rolig. Att vara med i valberedningen är en bra merit att ha i framtiden. Jag vill vara med och se till att rätt person hamnar på rätt plats i styrelsen.
Marcus: Det är viktigt att studenter engagerar sig under studietiden och det är väldigt meningsfullt att ha en styrelse som framför studenternas åsikter och perspektiv. Jag är även intresserad av att arbeta i projekt och det är bra för CV:et.

Vad gör en valberedning egentligen?
Johannes: Valberedningen tar fram en profil av kandidaterna och marknadsför att Linnéstudenternas medlemmar kan söka till kårstyrelsen. Vi intervjuar personerna som söker för att få en bild av vad de vill göra när de jobbar i styrelsen. Vi hjälper också till att förtydliga för Linnéstudenternas medlemmar vad kandidaterna står för.

Marcus: Vi rekommenderar ingen kandidat som man gör i vissa politiska sammanhang utan håller oss neutrala och presenterar en sammanfattning av varje kandidat.

Har någon av er suttit i en styrelse förut?
Marcus. Jag är politiskt aktiv i ett partipolitiskt ungdomsförbund och i partiets styrelse.

Johannes: Jag är sedan drygt 1 & halvt år tillbaka styrelseledamot i Utrikespolitiska föreningen där jag just nu producerar och driver en podcast kopplat till utrikespolitik.

Varför tror ni att en del tvekar över att engagera sig?
Johannes: En del tror att det tar mycket tid. Jag tycker att det är ganska lätt att få det att gå ihop. Det kan finnas en tröskel i början men det blir lättare när man går över den. Engagemang är värdefullt, ger mycket och med effektiv planering och framförhållning kan ens vardag gå ihop relativt enkelt. Studierna kan vara väldigt teoretiska och att vara med i en styrelse kan ge praktisk erfarenhet inom olika områden.

Marcus: Många är rädda att de tar på sig för mycket, men om man planerar sin tid så hinner man med mer än man tror. Jag satsar mycket på effektivitet bland annat genom studieteknik och tydliga tidsgränser för hur länge jag ska hålla på med något. När man engagerar sig så kan det leda till andra nätverk utanför campus som man kan ha stor nytta av.

Är det viktigt att engagera sig?
Johannes: Engagemang bidrar till demokratin. Ju fler som är engagerade desto bredare blir spektrumet av åsikter. Jag tycker det är bra att passa på under studietiden när man kanske inte har fasta tider. Det är viktigt att hålla civilstudentsamhället aktivt. Studentperspektivet är lika viktigt som andra perspektiv i samhället. Det vore bra om fler kunde engagera sig i breda frågor och inte bara i enstaka sakfrågor.

Marcus: Genom engagemang utvecklas man som person när man tar på sig ansvar och kanske även leder en grupp. Sen finns det en större aspekt om man tänker ur en demokratisynpunkt.


Ansök till Linnéstudenternas styrelse här: goo.gl/ZULt7z
Läs mer: http://linnestudenterna.se/val/styrelse/

 

 

 
Kategorier
Startsida 
X