Ledamöter/part time board members Växjö

Louise Ahlström
Louise är en driven och utåtriktad student som vi tror kan bidra med mycket till Linnéstudenternas styrelse. Hon har sedan tidigare lite erfarenhet kring styrelsearbete via lokala föreningar samt även erfarenhet av planeringsarbete i form av VIS-buddy utskott. Hon tycker bland annat att Linnéstudenterna borde synas bättre i anslutning till skolstarten och att den externa kommunikationen förbättras för att göra det tydligt vad Linnéstudenterna står för.

Louise is an ambitious and outgoing student who can contribute a lot to Linnéstudenterna’s board. She has some experience of board work from local associations and also experience of planning from working on the VIS buddy committee. She thinks that Linnéstudenterna should be more visible during the introduction weeks and that external communication must be improved so Linnéstudenterna’s message is clearer.

 

Fanny Svensson
Fanny är en väldigt engagerad och målmedveten student som studerar socionomprogrammet. Linnéstudenterna är viktigt för att förbättra sammanhållningen samt att samverka inom universitetets alla organ anser Fanny. Hon vill även göra Linnéstudenterna mera informativa externt till medlemmarna, exempelvis för att få en mera transparent insyn i deras verksamhet. Fanny har engagerat sig inom flera ideella organisationer och brinner för att andra ska trivas samt för att bidra till en positiv utveckling. Fanny lyfter även fram att det krävs mera arbete för att främja studenternas situation i bostadsmarknaden samt betydelsen av en god hälsa på Campus.

Fanny is a very committed and determined social work studies programme student. Linnéstudenterna is an important organization that can improve solidarity and also collaborate with all the university bodies, according to Fanny. She also wants to make Linnéstudenterna more open for the members and increase transparency.Fanny is involved with a number of non-profit organisations and is very committed to making others happy and she wants to contribute to positive progress. Fanny also emphasizes that more work is needed to support the housing situation for the students and she stresses the importance of welfare on Campus.

 

Ledamöter/part time board members Kalmar

Madeleine Modig
Madeleine är en glad och trevlig lärarstudent som har meriterande styrelseerfarenhet från föreningen för internationella studenter i Kalmar där hon satt som ordförande. Hon vill förbättra kontakten mellan studentföreningar och Linnéstudenterna, specifikt för utbytesstudenter för att få dem bättre integrerade i studentlivet. Madeleine beskriver sig själv som samarbetsvillig, lyhörd och driven.

Madeleine is a happy and friendly teaching student who has experience from being a board member, she was the president of the international students’ association in Kalmar. She wants to improve relations between the student associations and Linnéstudenterna, especially for international students, to improve their integration. Madeleine describes herself as cooperative, perceptive and ambitious.

Hedvig Steensland
Hedvig studerar internationella samhällsstudier och brinner för att engagera sig och förändra saker hon är missnöjd med. Linnéstudenterna bör främja studenternas rättigheter i såväl examination som bostadssituationen. Hedvig är ordningsam, strukturerad och gillar när saker blir gjorda.

Hedvig is an international social sciences programme student and she is committed to changing things she is not satisfied with. She thinks that Linnéstudenterna should support students’ right regarding examinations and the housing situation. Hedvig is an organized and well-structured person who likes getting things done.

 

Ledamöter/part time board members Kalmar/Växjö

Marina Bogdanovic 
Marina studerar fred- och utvecklingsprogrammet och har en god erfarenhet av organisering, planering och ledning. Studentföreningar, internationalisering och studentengagemang är viktiga frågor för Marina. Linnéstudenterna bör främja studenternas rättigheter under studieperioden. Hon har ett stort intresse för engagemang och har arbetat med budget, ideella föreningar och har mycket goda kunskaper om att interagera med människor.

Marina is a Peace and Development programme student and has experience from organizing, planning and leadership. Student associations, internationalization and student commitment are important issues for Marina. Linnéstudenterna should work for the rights of the students. She has a great interest in commitment and has experience from budget planning, non-profit organisations and is good at interacting with people.

 

Sebastian Bertzell
 Sebastian är en driven och engagerad kandidat som just nu sitter som utbildningsbevakare i Linnéstudenterna och har därmed god insyn i Linnéstudenternas verksamhet. Han vill b.la göra Linnéstudenterna mer synligt genom olika kampanjer för att informera människor vad de får utav Linnéstudenterna samt även fortsätta att vara involverad i utbildninsfrågor, b.la genom att förändra kursutvärderingen så att den blir interaktivt. Han har utöver sin erfarenhet inom Kåren även ca 10 års erfarenhet av styrelsearbete inom ett politiskt ungdomsförbund.

Sebastian is an ambitious and committed candidate and he is the present board member in charge of educational matters in Kalmar and therefore he has insight into Linnéstudenterna’s activities. Among other things, he wants to make Linnéstudenterna more visible by various information campaigns to inform students what they can gain from Linnéstudenterna. He also wants to stay involved with education matters, by making the course evaluations interactive. Apart from his experiences with the student union he also has approximately 10 years of experience as a board member with a political youth association.

X