Linnéstudenterna har med stöd av Regionförbundet i Kalmar Län startat detta projekt, som under 2017/18 kommer att anordna spännande events och aktiviteter med syftet att skapa nya kontaktvägar mellan studenter och regionalt näringsliv.

Projektets mål är att ge studenter bättre insyn i regionens arbetsmarknad samt sociala och kulturella förutsättningar.

Kontaktperson: Peter Söderström

Email: peter.s@linnestudenterna.se

Tel.nr: 070 – 481 99 43

X