”Love-bomba” en engagerad student, pedagogisk lärare eller betydelsefull handledare!

"Love-bomba" en engagerad student, pedagogisk lärare eller handledare!

”Love-bomba” en engagerad student, pedagogisk lärare eller betydelsefull handledare!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Känner du en student som visat ett extraordinärt engagemang genom att främja utbildningen eller den studiesociala miljön?

Nominera till Engagemangsstipendiet!

– Har du en lärare eller handledare som fått dig att utvecklas i dina studier?

Visa din uppskattning genom att nominera personen till Pedagogpriset!

Nominera senast 1 maj
Skicka din nominering till Linnéstudenterna info@linnestudenterna.se


ENGAGEMANGSSTIPENDIET – för studenter

Stipendiet delas ut till en student och medlem i Linnéstudenterna som visat ett extraordinärt engagemang och ska ha bidragit till att främja utbildningen eller den studiesociala miljön vid Linnéuniversitetet. Stipendiet ges till person(er) och kan inte tilldelas organisationer eller föreningar.
Du kan även nominera dig själv.

Utmärkelse: Diplom och 7071 kr. Stipendiesumman motsvarar antalet medlemmar i Linnéstudenterna föregående hösttermin.

Nominera senast 1 maj
Skicka ditt förslag och en motivering till varför din kandidat ska vinna till info@linnestudenterna.se

Hur utses vinnaren?
Kommittén består av sittande kårstyrelse. Bedömningen sker utifrån betydelsen av det visade engagemanget. Vikt läggs på utförda bedrifter och resultat av dessa samt antal påverkade studenter. Motiveringen inskickad i samband med nomineringen ligger till grund för bedömningen.


PEDAGOGPRISET – för lärare och handledare

Det finns två kategorier du kan nominera till. Den nominerade läraren eller handledaren har en chans att tilldelas 25 000 kr.

Lärare som visat pedagogisk skicklighet
Priset delas ut till lärare som har visat framstående pedagogisk skicklighet som har stor betydelse för universitetets utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Utmärkelse: Diplom och stipendium på 25.000 kronor

Handledare som gjort betydande insatser på forskarnivå 
Priset delas ut till handledare som gjort betydande insatser för universitetets utbildning på forskarnivå.
Utmärkelse: Diplom och stipendium på 25.000 kronor

Nominera senast 1 maj
Skicka ditt förslag och en motivering till varför din kandidat ska vinna till Linnéstudenterna info@linnestudenterna.se

Hur utses vinnaren?
Linnéstudenterna och och respektive fakultet lämnar nomineringar. Sedan får dekanen vid respektive fakultet utse vilket av förslagen från fakulteten som ska lämnas till förtjänstkommittén.

 
Kategorier
Nyheter Startsida 
X