Alla medlemmar kan söka stipendiet Linnéstudenternas kurslitteraturstipendium delas ut varje månad, och är på 500 kr. Kurslitteratur är dyrt, det vet alla studenter. Kombinerat med de låga inkomster som de flesta studenter har betyder det att plånboken ofta är tom. För att hjälpa våra medlemmar delar Linnéstudenterna från och med januari 2014 ut ett kurslitteraturstipendium varje månad, för att underlätta den ekonomiska situationen för våra medlemmar. Stipendiet är på 500 kr och ska användas till inköp av kurslitteratur.

REGLER:

Endast medlemmar i studentkåren Linnéstudenterna kan bli tilldelade stipendiet som delas ut en gång i månaden. Stipendiet är på 500 kronor och går till en person per månad. En och samma medlem kan endast få stipendiet en gång per verksamhetsår. Stipendiet får enbart användas till inköp av kurslitteratur och motiveringen får vara max 50 ord lång. Är den längre diskvalificeras ansökan. Vinnaren presenteras med namn och och bild på Linnéstudenternas hemsida, Facebook och Instagram. Ansökan till stipendiet ska ske senast sista dagen månaden innan (exempel: för att kunna tilldelas februari månads stipendium ska ansökan skickas in senast sista januari). Vinnaren kontaktas personligen av Linnéstudenterna, och därefter presenteras vinnaren tillsammans med sin motivering i Linnéstudenternas kommunikationskanaler.

Frågor?

Om du har frågor, kontakta info@linnestudenterna.se

Ansökningsformulär

Måste anges för att vi ska kunna kontrollera medlemskap. / Required for checking valid membership.
Max 50 ord / maximum 50 words!

X