Nu gäller digitalt medlemskort istället för plastkort

Hur gör jag för att få ett digitalt medlemskort?
1. Logga in med personnummer, kortnummer eller den e-mail som du uppgett när du köpte ditt medlemskort.
2. Ladda ner appen ”Studentkortet Sverige AB” på app store eller Google play.

Behöver du uppdatera ditt kort?
Logga ut och tillbaka in i appen igen, spara dina uppgifter i profilen eller klicka på uppdateringsknappen på kortet. Om det finns nya uppgifter att hämtas så kommer kortet att uppdateras.

Har du ingen smartphone?
Om du inte har en smartphone kan plastkortet beställas via profilen när du är inloggad på Studentkortets hemsida.
Läs mer: www.studentkortet.se


 • How can I get a digital member card?
  1. Download the app ”Studentkortet Sverige AB” at app store or Google Play
  2. Log in with personal number, card number or the e-mail that you stated when you bought your member card.

  Do you need to update your card?
  Log out and back into the app again, save your details in the profile and click the update button on the card. If there’s new information, the card will be updated.

  Don’t have a smart phone?
  If you don’t have a smart phone you can order a plastic card via your profile when you are logged in on Studentkortet’s webpage.

  Read more: www.studentkortet.se

 

 

 
Kategorier
Kalmar Nyheter Startsida Växjö 
X