Om Linnéstudenterna

Linnéstudenterna representerar 35000 studenter vid Linnéuniversitetet, och arbetar för att deras studietid ska vara så bra om möjligt. Som studentkår är vi deras röst i både universitetsledningen och ut mot samhället. Till oss kan studenterna även komma om de behöver råd och stöd eller behandlats fel av lärosätet. Utöver detta arbetar vi aktivt med sådant som rabatter, förmåner, näringslivskontakter, bostadsförmedling och en rad aktiviteter och arrangemang. Våra studenter är framtidens kompetenta arbetskraft, och vi ger dem en bra start!

 

Medlemsmöte

Det högst beslutande organet i Linnéstudenterna är medlemsmötet. Under detta möte fattar medlemmarna beslut om de stora och övergripande frågorna för Linnéstudenternas verksamhet. Alla medlemmar är välkomna att delta, rösta och lägga fram förslag. Medlemsmötet hålls fyra gånger per år. Tid och plats för mötet annonseras på vår Facebooksida facebook.com/Linnestudenterna, hemsida linnestudenterna.se och även Nyhetsbladet Das Papier som sätts upp på insidan av dörren Linnéuniversitetets toaletter.

 

Presidie och styrelse

Presidiet väljs av medlemmarna en gång om året via direktval och består av en ordförande och fyra vice ordföranden. Samtliga i presidiet är heltidsarvoderade studenter som antingen har tagit studieuppehåll för att engagera sig i Linnéstudenterna eller som engagerar sig efter avslutade studier. Styrelsen väljs samtidigt som presidiet. Ledamöterna i styrelsen är arvoderade på deltid och sköter sitt uppdrag vid sidan av sina studier. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här http://linnestudenterna.se/om-oss/vi-som-jobbar-har/

 

Studentrepresentanter

Enligt lag har alla studerande rätt att ha representanter i alla beslutande och beredande organ på universitetet. Detta är ett viktigt led i studentinflytande och ett sätt för oss studenter att vara med och påverka beslut som berör vår vardag. Studentrepresentanterna utses av medlemmarna på medlemsmötena. Läs mer om att bli studentrepresentant här: http://linnestudenterna.se/studentliv/engagera-dig/bli-studentrepresentant/

 

Kansli

Utöver de förtroendevalda representanterna i presidiet och styrelsen finns ett antal anställda tjänstemän som ser till att den dagliga verksamheten flyter på. Kansliet har det operativa ansvaret för områden som fadderverksamhet, bostadsfrågor, administration, medlemsregistrering, ekonomi och strategiskt informationsarbete. Kontaktuppgifter och information om ansvarsområden hittar du här.

X