Här hittar du de dokument som ligger till grund för vår verksamhet.

Verksamhetsplan 2017/18

Linnéstudenternas organisationsplan 2016-17

Stadgar senast rev. 20170524

Värdegrund

Åsiktsdokument

Samlat Policydokument Externa frågor(Policy för introduktion vid Linnéuniversitetet, Policy för studentföreningar, Policy för äskning, Policy för tillsättandet av studentrepresentanter)

Samlat Policydokument Interna frågor

AND-policy (Alkohol, Narkotika, Drog policy)

Miljöpolicy

GDPR

X