Elin Axen, President

Elin Axén Ordförande

Mail: ordforande@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 41
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö/Nygatan 18A Kalmar
Om mig: Jag är vald av våra medlemmar att arbeta på heltid för studenterna vid Linnéuniversitetet. Som ordförande leder jag arbetet i styrelsen och det är ofta jag som är Linnéstudenternas ansikte utåt. Vi ses!

 
 
   
 
 
Pia Grohn, Educational Matters Vaxjo

Pia Gröhn Utbildningsbevakare, Växjö

Mail: utbildning.vaxjo@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 51
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Jag är vald av våra medlemmar att arbeta på heltid i kårstyrelsen och har ansvar för utbildningsbevakning, jag fokuserar främst på Växjö. De frågor jag arbetar med rör utbildningskvalitet, studentinflytande och påverkan på universitetet. Vi ses!

 
 
 
Lovisa Johansson, Students' Social Matters Vaxjo

Lovisa Johansson Studiesocialt ansvarig, Växjö

Mail: studiesocial.vaxjo@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 53
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Som förtroendevald på heltid med ansvar för Växjös studiesociala aktiviteter, arbetar jag främst med frågor rörande studentlivet utanför själva utbildningen. Dessa kan vara föreningsliv, stödfunktioner, boende/lokaler med mera. Du är alltid välkommen att kontakta mig vid funderingar eller problem.

 

 
 
 
Vidar Justegard, Students' Social Matters Kalmar

Vidar Justegård Studiesocialt ansvarig, Kalmar

Mail: studiesocial.kalmar@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 45

Besök: Nygatan 18A Kalmar
Om mig: Som förtroendevald på heltid med ansvar för Kalmars studiesociala aktiviteter, arbetar jag främst med frågor rörande studentlivet utanför själva utbildningen. Dessa kan vara föreningsliv, stödfunktioner, boende/lokaler med mera. Du är alltid välkommen att kontakta mig vid funderingar eller problem.

 
 
   
 
   
 
 

Kinka Barvestad STUDENT- OCH DOKTORANDOMBUD

Mail: ombud@linnestudenterna.se
Telefon: 072-318 00 26
Besök: Nygatan 18a Kalmar
Om mig: 

 
 
 

Nicholas Pagden Student- och Doktorandombud

Mail: ombud@linnestudenterna.se
Telefon: 070- 481 99 57
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Jag jobbar främst med att hjälpa studenter som känner sig felaktigt behandlade eller som behöver råd, hjälp och stöd i sina kontakter med LNU:s personal och rutiner. Ombuden arbetar under tystnadsplikt så tveka inte att ta kontakt med oss!

 
 
   
 
 

Rikard Söderlund Administratör / Kanslist

Mail: rikard.soderlund@linnestudenterna.se
Telefon: 010-330 30 09 (Växel), 076-187 60 32
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Jag ansvarar för projektet Ny i Växjö och vid sidan av det Bostadsförmedlingen, medlemsregistrering och administration. Jag är även organisationens interna IT-support.

 
 
 

Kerstin Ekeroth Kanslist Kalmar

Mail: kerstin.ekeroth@linnestudenterna.se
Telefon: 010-330 30 09 (Växel), 070-481 99 44
Besök: Nygatan 18A Kalmar
Om mig: Jag jobbar på Linnéstudenternas kansli i Kalmar. Har hand om medlemsservice och övrig administration.

 
 
 
Eva Nilsson

Eva Nilsson Vänfamiljssamordnare

Mail: friendfamily@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 54
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Jag ansvarar för marknadsföring och administration av vänfamiljsprojektet. Genom det matchas internationella studenter med lokalbor. På vårterminen besöker jag grundskolor med de internationella studenterna.

 
 
 

Karin Siöö Studentkoordinator

Mail: studcoord@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 56
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Jag ansvarar för Linnéstudenternas verksamhet gentemot internationella studenter, vägledning, mottagning och socialt stöd. Detta sker i samarbete med Linnéuniversitetet, VIS och ESN Kalmar. Arbetar också som bostadsstrateg.

 
 
 

Nisse Nilsson Kommunikatör (Kalmar)

Mail: nisse.nilsson@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 43
Besök: Nygatan 18 A, Kalmar
Om mig: Jag jobbar med det mesta som rör kommunikationsfrågor. Det som ligger mig närmast om hjärtat är foto, sociala medier, varumärkesbyggnad och webb-programmering.

 
 
 
Per Axelsson

Per Axelsson Ekonom

Mail: per.axelsson@linnestudenterna.se eller ekonomi@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 59
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Jag sköter Linnéstudenternas ekonomi. Ansvarar bl.a. för kund- och leverantörsreskontra, fakturering, löner, redovisning och bokslut.

 
 
 
X