Victor Lagercrantz

Victor Lagercrantz Ordförande

Mail: victor.lagercrantz@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 41
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö/Nygatan 18A Kalmar
Om mig: Jag är vald av våra medlemmar att arbeta på heltid för studenterna vid Linnéuniversitetet. Som ordförande leder jag arbetet i styrelsen och det är ofta jag som är Linnéstudenternas ansikte utåt. Vi ses!

 
 
 

Patrik Henriksson Utbildningsbevakare Växjö

Mail: patrik.henriksson@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 51
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Jag är vald av våra medlemmar att arbeta på heltid i kårstyrelsen och har ansvar för utbildningsbevakning, jag fokuserar främst på Växjö. De frågor jag arbetar med rör utbildningskvalitet, studentinflytande och påverkan på universitetet. Vi ses!

 
 
 

Helen Andersson Utbildningsbevakare, Kalmar

Mail: helen.andersson@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 47
Besök: Nygatan 18A Kalmar
Om mig: Jag är vald av våra medlemmar att arbeta på heltid i kårstyrelsen och har ansvar för utbildningsbevakning, jag fokuserar främst på Kalmar. De frågor jag arbetar med rör utbildningskvalitet, studentinflytande och påverkan på universitetet. Vi ses!

 
 
 

Christoffer Bengtsson Studiesocialt ansvarig, Växjö

Mail: christoffer.bengtsson@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 53
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Som förtroendevald på heltid med ansvar för Växjös studiesociala aktiviteter, arbetar jag främst med frågor rörande studentlivet utanför själva utbildningen. Dessa kan vara föreningsliv, stödfunktioner, boende/lokaler med mera. Du är alltid välkommen att kontakta mig vid funderingar eller problem.

 

 
 
 

Linnéa Engstrand Studiesocialt ansvarig, Kalmar

Mail: linnea.engstrand@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 45
Besök: Nygatan 18A Kalmar
Om mig: Som förtroendevald på heltid med ansvar för Kalmars studiesociala aktiviteter, arbetar jag främst med frågor rörande studentlivet utanför själva utbildningen. Dessa kan vara föreningsliv, stödfunktioner, boende/lokaler med mera. Du är alltid välkommen att kontakta mig vid funderingar eller problem.

 
 
 

Styrelseledamöter Deltid

Victoria Fransson

Ledamot medlemsfokus, Växjö:
Viktoria Fransson

E-mail: viktoria.fransson@linnestudenterna.se
Fokusfrågor:
– Att fortsätta utveckla medlemstorgen
– Att jobba med medlemsförmåner, t.ex. medlemsbowling
– Att öka tillgängligheten för våra medlemmar

 

Margrethe Johansson

Margrethe Johansson

Ledamot Studentkontakt, Växjö:
Margrethe Johansson
E-mail: margrethe.johansson@linnestudenterna.se
Fokusfrågor:

– Synliggöra Linnéstudenterna och arbetet de utför
– Öka kontakt och informationsflöde till studenter
– Aktivt arbeta för medlemsrekryterande och informera om vilka fördelar som finns

 

Nathalie Gunnarsson

Nathalie Gunnarsson

Ledamot Internationalisering, Växjö: Nathalie Gunnarsson
E-mail: nathalie.gunnarsson@linnestudenterna.se
Fokusfrågor:

– Att utveckla bostadsmöjligheten för internationella studenter.
– Öka den praktiska informationen som ges till de internationella studenterna i förväg.
– Skapa en plattform för internationella och lokala studenter att mötas i kulturutbyte

 

gustav_bw

Gustav Malm Mark

Ledamot Nationellt Påverkansarbete, Växjö: Gustav Malm Mark
E-mail: gustav.malm.mark@linnestudenterna.se

Fokusfrågor:

–       Att synliggöra Linnéstudenternas arbete och intressen på en nationell nivå.
–       Att vara behjälplig i arbetet med studentstad Kalmar/Växjö.
–       Verka aktivt för en ökad nivå av studentengagemang i universitetets olika studentföreningar.
–       Att stärka Linnéstudenternas inflytande på nationell nivå.

 

 

 

 
 
 
Marit Persson

Marit Persson Verksamhetschef

Mail: marit.persson@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 42
Besök: Nygatan 18 A Kalmar, Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Jag är ansvarig för verksamheten Linnéstudenterna, med kontor på båda orterna Kalmar och Växjö. Mig kan du kontakta om du är intresserad av ett samarbete med Linnéstudenterna eller om du bara är nyfiken på verksamheten. Välkommen!

 
 
 

Kinka Barvestad (Föräldraledig t.o.m. april 2018) Studentombud

Mail: ombud@linnestudenterna.se
Telefon: –
Besök: Nygatan 18A Kalmar
Om mig: Min huvuduppgift som Studentombud är att vara ett stöd och en resurs då studenter vid Linnéuniversitetet känner sig orättvist behandlade. Till mig är du alltid välkommen!

 
 
 

Nicholas Pagden Student- och Doktorandombud

Mail: ombud@linnestudenterna.se
Telefon: 070- 481 99 57
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Jag jobbar främst med att hjälpa studenter som känner sig felaktigt behandlade eller som behöver råd, hjälp och stöd i sina kontakter med LNU:s personal och rutiner. Ombuden arbetar under tystnadsplikt så tveka inte att ta kontakt med oss!

 
 
   
 
 

Rikard Söderlund Kanslist / Bostadsförmedlare

Mail: rikard.soderlund@linnestudenterna.se
Telefon: 010-330 30 09 (Växel), 076-187 60 32
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Jag ansvarar för projektet Ny i Växjö och vid sidan av det Bostadsförmedlingen, medlemsregistrering och administration. Jag sysslar även med nya studenters introduktion till Linnéstudenterna.

 
 
 

Kerstin Ekeroth Kanslist Kalmar

Mail: kerstin.ekeroth@linnestudenterna.se
Telefon: 010-330 30 09 (Växel), 070-481 99 44
Besök: Nygatan 18A Kalmar
Om mig: Jag jobbar på Linnéstudenternas kansli i Kalmar. Har hand om medlemsservice och övrig administration.

 
 
 
Eva Nilsson

Eva Nilsson Vänfamiljssamordnare

Mail: friendfamily@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 54
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Jag ansvarar för marknadsföring och administration av vänfamiljsprojektet. Genom det matchas internationella studenter med lokalbor. På vårterminen besöker jag grundskolor med de internationella studenterna.

 
 
 

Karin Siöö Studentkoordinator

Mail: studcoord@linnestudenterna.se
Telefon: 070-481 99 56
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Jag ansvarar för Linnéstudenternas verksamhet gentemot internationella studenter, vägledning, mottagning och socialt stöd. Detta sker i samarbete med Linnéuniversitetet, VIS och ESN Kalmar. Arbetar också som bostadsstrateg.

 
 
 

Johanna Lundstedt Kommunikatör (Växjö)

Mail: johanna.lundstedt@linnestudenterna.se
Telefon: 072-318 00 38
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Jag arbetar med intern och extern kommunikation, strategiskt såväl som operativt.

 
 
   
 
   
 
 
X