Patrik på äventyr i Stockholm

Som kårengagerad får man ibland vara med och verka på en nationell nivå på olika sätt. Idag deltar jag som studentrepresentant åt vår nationella organisation, Sveriges förenade studentkårer (SFS), på ett möte i Stockholm om mobilisering. Kort och gott handlar det lite om att de olika lärosätena runt om på landet tar emot många internationella studenter, men att antalet utresande studenter inte motsvarar i närheten av samma siffra. Och detta diskuterar vi idag, vilket är väldigt spännande!

14233760_531470647043286_801010703_oDet är svårt att säga varför många inte väljer att åka på en utbytestermin, eller två, eller ett helt program för den delen (ungefär 14 procent av studenterna i Sverige åker). Jag läste en rapport från Uppsala studentkår från 2013, där man har undersökt olika hinder som studenterna upplever gör det svårt att åka iväg. Det har funnits exempel som svårt att vara borta från familjen, att det kan bli tufft med ekonomin, svårt med språket eller att man helt enkelt inte vill. Och där blir det viktigt för att jobba för att komma över dessa hinder. Istället ska vi se till att alla får förutsättningarna att kunna delta i högre utbildning och skapa möjligheter utifrån det som vi upplever som hinder!

Jag själv som student på ett internationellt inriktat program har känt att det har funnits tillräckligt med information och uppmuntran för att kunna delta i utlandsstudier. Men jag har också träffat andra studenter på andra program som inte känt till att de har kunnat ta en termin eller två utomlands. Självklart kommer inte alla vara intresserade av utlandsstudier, men det är ytterst viktigt att alla har i alla fall möjligheten. Även att få in internationell prägel i utbildningen är en viktig del.

Det här mötet är ett av flera i ett projekt som kommer pågå fram till 2018, och jag ser fram emot att SFS kommer aktivt jobba med frågan under projektets gång.

Hur tycker du att internationaliseringen präglas i din utbildning?

Patrik Henriksson
Utbildningsbevakare

 
Kategorier
Kårbloggen SFS Startsida 
X