Pia Gröhn är Linnéstudenternas Utbildningsbevakare, Växjö

Pia Gröhn är Linnéstudenternas utbildningsbevakarePia jobbar för att Linnéuniversitetets utbildningar håller en rimlig kvalitet och att det ställs rimliga krav på studenterna. Just nu finns det en ledig post som Utbildningsbevakare i Kalmar som ska väljas in på medlemsmötet den 28 februari.

Vem kan bli Utbildningsbevakare?
– Alla som är medlemmar i Linnéstudenterna kan söka till styrelsen. För att kunna jobba som Utbildningsbevakare behöver du ta ett studieuppehåll eller precis tagit examen. Styrelseposten som Utbildningsbevakare är på heltid och du får ett arvode på 17 000 kr i månaden. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete är inget krav men är meriterande.

Vad kan man ställa för krav på utbildningar som student?
– Det finns många rättigheter som student och det är viktigt att kolla upp vad som står i kursplanen. Läraren måste följa kursplanen och om de inte gör det kan man vända sig till Linnéstudenterna. Till exempel får man inte byta examinationsform. Om det står att kursen ska examineras genom en hemtenta så får det inte plötsligt ändras till en salstenta. Betygssystem får inte heller ändras och det är inte tillåtet att flytta obligatoriska moment eller deadlines hur som helst. All examination ska rättas inom 15 arbetsdagar och en månad före kursstart ska man ha tillgång till sitt schema. I schemat ska obligatoriska moment och examination vara utsatt.

Hur vet man om en utbildning har bra kvalitet eller inte?
– När man arbetar med kursplaner kollar man att målet har en rimlig nivå för kunskapskraven. Innehållet i kursen ska handla om att uppfylla målet på kursen. Jag är med och granskar att allt hänger ihop. Just nu finns det ett kvalitetsråd som jag sitter i och där jobbar man med ett övergripande perspektiv och kvalitet för hela universitetet. Vi ser över utvärderingar exempelvis Linnébarometern som studenter fyller i när de avslutar sin utbildning och Alumnenkäter, fick studenterna jobb efter sin utbildning? Jag är även ledamot i Disciplinnämnden som handlar om rättssäker examination. Det är viktigt att studenterna blir examinerade på likvärdiga grunder.

Vad är mest intressant med att vara utbildningsbevakare?
– Man lär sig nya saker. Det är spännande att hamna i situationer man inte varit i tidigare. Jag kan sitta och dricka kaffe med en framstående forskare och få kommentarer om Tjernobylolyckan för att i nästa stund gå in på ett möte där kursutvärderingar diskuteras. Varje vecka har jag tillsammans med andra styrelsemedlemmar möte med rektorn. Att jobba som Utbildningsbevakare är bra övning för en framtida karriär. Det händer saker hela tiden!


Vill du söka till Utbildningsbevakare i Kalmar?
Skicka personligt brev med motivering till: ordforande@linnestudenterna.se
Du kan även nominera dig direkt på Medlemsmötet. Det är alltid bra att vara på plats vid medlemsmötet även om du skickat in ett personligt brev i förväg. Då kan du presentera dig själv inför medlemmarna innan omröstningen.

Vi söker även deltidare!
Vi söker även två styrelsemedlemmar på deltid med valfri ort. Du kan studera heltid samtidigt som du sitter i styrelsen. Du kan jobba med frågor inom utbildning, näringsliv, studentaktiviteter, tillgänglighet och information, organisationsutveckling med mera! Arvodet är 1000 kr i månaden. Skicka personligt brev med motivering till: ordforande@linnestudenterna.se

Medlemsmötet är den 28 februari klockan 17, Falkens hörsal i Kalmar eller sal N1017 i Växjö.

 

 
Kategorier
Startsida 
X