Student- och doktorandombud

Har du eller någon i din närhet blivit dåligt behandlad? Du har rättigheter! Linnéstudenternas Student- och Doktorandombud finns till för att hjälpa dig som råkar illa ut under dina studier. Till ombuden kan du vända dig om du känner dig orättvist behandlad av en föreläsare, av universitetets administration eller om du helt enkelt skulle vilja förbättra något med din utbildning. Linnéstudenterna har två ombud, ett i Kalmar och ett i Växjö. Våra ombud har tystnadsplikt och det är du som student/doktorand som avgör om ärendet ska bli offentligt eller ej.


Student- och doktorandombud (Kalmar/Växjö)

Studentombudet kan ge dig information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som student på grund- och avancerad nivå. Studentombudets huvudsakliga uppgift är att bevaka studenternas rättigheter och som studerande vid Lnu kan du vända dig till ombudet om du har frågor som rör; examinationer, disciplinärenden, universitetsanställd personal, diskriminering, schema m.m.

Doktorandombudet har ungefär samma funktion som studentombudet, men är först och främst en resurs för LNU:s doktorander. Vi på Linnéstudenterna vet att doktorandernas situation är speciell. Att bedriva avancerade studier och samtidigt vara anställd och medverka i undervisning och administration är ingen enkel balansgång. Det kan uppstå problem eller orättvisor, och då kan man behöva hjälp. Du som doktorand kan alltid vända dig till våra Doktorandombud om du har några frågor.

nick-thumbnailNICHOLAS PAGDEN
Mail:
ombud@linnestudenterna.se
Telefon: 070 481 99 57
Besök: Tufvan, Tuvanäsvägen 12 Växjö
Om mig: Jag jobbar främst med att hjälpa studenter som känner sig felaktigt behandlade eller som behöver råd, hjälp och stöd i sina kontakter med LNU:s personal och rutiner. Ombuden arbetar under tystnadsplikt så tveka inte att ta kontakt med oss!

KINKA BARVESTAD (Föräldraledig t.o.m. april 2018)
Mail:
ombud@linnestudenterna.se
Telefon: –
Besök: Universitetsbiblioteket, Nygatan 18A Kalmar
Om mig: Som Student- och Doktorandombud hjälper och rådger jag studenter vid Lnu. Känner du dig orättvist behandlad, eller vill du veta mer om dina rättigheter? Välkommen in till mig!

 

 

X