Sammanfattning av Årsmötet 25 maj och resultat av fyllnadsval

Arsmote3 Arsmote2 Arsmote1

Linnéstudenternas årsmöte den 25 maj blev mycket lyckat och antalet deltagare var stort- över 70 medlemmar! Medlemsmötet genomfördes på engelska och respektive ort var uppkopplade via videolänk i realtid. Medlemmarna fattade beslut i en rad viktiga frågor, bland annat valdes fem nya styrelsemedlemmar in under ett fyllnadsval. Det innebär att Linnéstudenternas styrelse nästan är fulltalig med elva tillsatta styrelseledamöter av tretton. Vidare beslutades det om en förändring av medlemsavgift och styrelsearvoden, ny verksamhetsplan/budget och revisor, samt vilka som blir studentrepresentanter.

Dessutom tilldelades Jennifer Nilsson årets Engagemangsstipendium på 7071 kr, under en prisceremoni av utbildningsbevakare Patrik Henriksson.

Sammanfattning av beslut

1) Ny medlemsavgift

Medlemskap för en termin höjs till 175 kr och ett helårs medlemskap kommer att kosta 300 kr. Skälet till en höjning är att Linnéstudenternas driftskostnader har höjts, samtidigt som medlemsavgiften har legat på samma nivå sedan Linnéstudenterna startade för 5 år sedan.

2) Fyllnadsinvalda styrelsemedlemmar

Fem styrelseledamöter valdes in till nya styrelsen för 2016/17 under ett fyllnadsval.

  • Studiesocialt Ansvarig, Växjö: Christoffer Bengtsson
  • Studiesocialt Ansvarig, Kalmar: Linnéa Engstrand
  • Ledamot Nationellt Påverkansarbete, Växjö:Lisa Reuhmann
  • Ledamot Nationellt Påverkansarbete, Kalmar: Oskar Emilsson
  • Ledamot Studentkontakt, Växjö: Margrethe Johansson

 

3) Ny verksamhetsplan och budget

Några förändringar värda att nämna är att nedläggningen av Cårhuset i Kalmar gör att medlemsmötet fattade beslut om att stötta upp med 50 000 kronor till det studiesociala livet i Kalmar. Man avsätter dessutom 20 000 kronor till Café Tufvan i Växjö.

Styrelsearvodena har inte förändrats sedan 2010 då Linnéstudenterna bildades, varför dessa höjdes på uppdrag av medlemmarna.

4) Ny revisionsbyrå och nya verksamhetsrevisorer

Ny revisionsbyrå blev Tönnerviks Horwath Revision. Till nya verksamhetsrevisorer valdes Erika Angelsmark och Sebastian Hellvin.

5) Nytt mötespresidium

Ordförande blev Robert Sigvardsson, vice talman Towe Westergren och sekreterare Josefin Dahl.

6) Ny valberedning

Alexandra Gustavsson, Margareta Grääs och Rasmus Nygren valdes till valberedningen.

7) Tillsättande av studentrepresentanter

Lista över invalda och uppdrag finns hos Linnéstudenternas studentombud.

För mer information angående Årsmötet, kontakta:

Daniel Svedbjörk, Ordförande
daniel.svedbjork@linnestudenterna.se
070-481 99 41

Är du intresserad av de två återstående styrelseplatserna, ledamot studentkontakt och ledamot medlemskontakt, skicka CV och personligt brev till info@linnestudenterna.se.

Ledamot Studentkontakt i Kalmar (pdf)
Ledamot Medlemsfokus i Kalmar (pdf)

 

 
Kategorier
Nyheter Startsida 
X