Sammanfattning av Medlemsmötet 5/10

 

Innan medlemsmötet började berättade Christel Olsson från Linnéuniversitetet om det planerade bygget av Universitetskajen i Kalmar. På medlemsmötet togs det beslut om:

• Policydokument

• Åsiktsdokument

• Fyllnadsval räkenskapsrevisor 15/16

Alla policydokument utom policyn för äskningar fastställdes. AND-policyn och policyn för tillsättandet av studentrepresentanter ändrades med förslag från kårstyrelsen (borttagande av Cårhusföreningens del respektive hänvisning till rektors beslut om ersättning för studentrepresentation)

Policyn för äskningar skickades tillbaka till styrelsen. Medlemmarna vill ha ett nytt förslag på policy eftersom det finns missnöje med den nuvarande.

Lars från Tönnerviks blev vald till räkenskapsrevisor för föregående  verksamhetsår.

Det fanns möjlighet till fyllnadsval för kårstyrelsen, Linnéstudenternas styrelse. Det finns fortfarande lediga platser i styrelsen.

Medlemmarna informerades även om den konkretiserade verksamhetsplanen.

 
Kategorier
Startsida 
X