Studenter har rätt till sitt schema en månad innan kursstart

Margrethe-litenTips från styrelsen
Visste du att du har rätt till ditt schema en månad före kursstart?
Det vill säga nu, om du börjar dina studier i Augusti/September. Du får tillgång till schemat genom ditt studentkonto. Om du är osäker på hur du lägger till ditt schema så går det till så här: Logga in som vanligt och klicka på det lilla kugghjulet som finns till höger på raden ”Mitt schema”. Där kan du sedan söka efter ditt schema och lägga till. Tänk på att det kan ta två timmar innan schemat syns på ditt konto!

Är du ny student?
Du kan skapa ett studentkonto genom att gå till lnu.se/student och klicka på ”studentkonto” för att sedan ”hämta ut ett studentkonto”. Där kan du även få svar på frågor kring studentkontot och det finns även en guide till hur man hämtar ett studentkonto.

Problem med ditt studentkonto?
Maila info@lnu.se


Advice from the board
Did you know that you have the right to receive your schedule a month before the courses start?
Which means right now, if you start your studies in August/September. You can access the schedule through your student account. If you are unsure of how to add your schedule, here is how you do it:

Log in as you usually do and click the cogwheel to the right of “My schedule”. From there you can search for and add your schedule. Keep in mind that it can take two hours for the schedule to show on your account!

Are you a new student?
You can create a student account through lnu.se/student, click “student account” and then choose “get a student account”. Here you can also find information about the student account as well as a guide describing how to get a student account.

Problems with your student account?
E-mail info@lnu.se

 
Kategorier
Startsida 
X