introIntroduktion för nya studenter

Introduktionen med Kick off för nya studenter. Nedan hittar du information om vad studentföreningarna har planerat. Listan fylls på kontinuerligt.
Policy för introduktion

Om du är osäker på vilken utbildningsförening du tillhör eller inte hittar din förenings schema kan du kontakta våra Studiesocialt ansvariga:

Studiesocialt ansvarig Växjö
Christoffer Bengtsson
Tel: 0704-81 99 53
E-mail: christoffer.bengtsson@linnestudenterna.se

Studiesocialt ansvarig Kalmar
Linnéa Engstrand
Tel: 0480- 46 32 05
E-mail: linnea.engstrand@linnestudenterna.se


Växjö

EHVS – Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening
Info om Kick off: www.kickoff.ehvs.nu

KLUBB i samarbete med Depå – KLUBB är föreningen för kulturledare och musikproducenter samt Biblioteks- och informationsprogrammet och Depå är en förening för designstudenter.
Info om intro: www.klubb-lnu.se/ny-student
Hemsida: www.klubb-lnu.se
Facebookevent: www.facebook.com/events/151765341912064

LIPS – utbildningsföreningen för psykologstudenter
Välkomstbrev

Pax – utbildningsföreningen för personal och arbetsliv
Hemsida: www.paxivaxjo.se/
Facebook: https://www.facebook.com/PersonalOchArbetslivIVaxjo/?fref=ts

Pedal
– Pedagogalliansen för lärarstudenter
Info om Kick off: www.pedalivaxjo.se/kick-off
Facebookgrupp för Kick off: www.facebook.com/groups/1770942449818221/?fref=ts
Hemsida: www.pedalivaxjo.se
Facebook: www.facebook.com/pedalpedagogalliansen.vaxjo

S.MI.SK. – Utbildningsförening för Sjuksköterskor, Socionomer och pedagoger med inriktning ungdoms och missbruksvård
Facebook: www.facebook.com/smisk.utbildningsforening?fref=ts
Välkomstbrev

SAMVETE – Utbildningsföreningen för ISP, Internationella samhällsvetarprogrammet med inriktning globala studier, Fred- och Utvecklingsstudier, Europastudier, Statsvetarprogrammet och Sociologiprogrammet.
Välkomstbrev (pdf)
Facebookgrupp för nya studenter och faddrar: www.facebook.com/groups/2194936917313681
Facebook: www.facebook.com/pages/SAMVETE-Utb/178692558889321?fref=ts

VISKA – Växjös Internationella Språkvetare, Kommunikatörer och Administratörer
Välkomstbrev (pdf)
Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/lnuviska/?fref=ts

VÄXT – Växjöteknologerna
Facebooksida: www.facebook.com/VAXTvaxjo
Facebookgrupp: www.facebook.com/groups/5571867660/?fref=ts
Hemsida: www.vaxt.org

Wädur – Utbildningsförening för studerande inom datalogi, medieteknologi, matematik eller informatik
Facebookgrupp för kick off: www.facebook.com/groups/wadurkickoff2016/
Hemsida: www.wadur.com
Facebook: www.facebook.com/W%C3%A4dur-Linn%C3%A9universitetet-1002953399728515/?fref=ts


Kalmar

CNaS, Calmare Naturvetenskapliga Studentförening
Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1158033840920513/?ti=cl

Humanus, för dig som studerar socialt arbete, psykologi, pedagogik, idrottsvetenskap och vårdvetenskap
Välkomstbrev (pdf)
Facebookevent: https://www.facebook.com/events/993933104047992/

Kalmar ESS, Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap
Web: kalmaress.se
Facebook-event för introduktionen: https://www.facebook.com/events/1723114864614321/

KAROLIN, för dig som studerar till lärare
Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1105337482838081/
Hemsida: www.karolin-lnu.se

Lambda, för dig som studerar till sjöbefäl, sjöingenjör, sjökapten samt drift- och underhålls tekniker.
Info om intro: http://lambdastudentforening.se/studentliv/introduktion/
Web: http://lambdastudentforening.se
Facebook: https://www.facebook.com/lambdastudentforening

Meskalin, för dig som studerar design, kommunikation och journalistik. Meskalin kommer i år att ha hand om introduktionen för de som läser humaniora och samhällsvetenskap.
Välkomstbrev (pdf)
Web: www.meskalin.se

SPIIK, Studentföreningen Prima Ingenjörer i Kalmar. För dig som studerar interaktionsdesign, webbprogramering, utveckling och drift av mjukvarusystem.
Facebookevent: www.facebook.com/events/1034676023234233/?ti=icl 
Info om intro: nollning.spiik.com


						
	
    
   				
X