studenter i overaller
Introduktion för nya studenter

Introduktionen med Kick off för nya studenter. Nedan hittar du information om vad studentföreningarna har planerat. Listan fylls på kontinuerligt.
Policy för introduktion

Om du är osäker på vilken utbildningsförening du tillhör eller inte hittar din förenings schema kan du kontakta våra Studiesocialt ansvariga:

Studiesocialt ansvarig Växjö
Lovisa Johansson
E-mail: studiesocial.vaxjo@linnestudenterna.se
Tel: 0704-81 99 53

Studiesocialt ansvarig Kalmar
Vidar Justegård
E-mail: studiesocial.kalmar@linnestudenterna.se
Tel: 070-481 99 45


Växjö

CHAMPS – Coaching & Sport Management
Välkomstbrev (pdf)

EHVS – Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening
Info om Kick off: www.kickoff.ehvs.nu

KLUBB i samarbete med Depå – KLUBB är föreningen för kulturledare och musikproducenter samt Biblioteks- och informationsprogrammet och Depå är en förening för designstudenter.
Info om intro: www.klubb-lnu.se/ny-student
Hemsida: www.klubb-lnu.se
Info om intro: https://www.facebook.com/events/320945661689456

Pax – utbildningsföreningen för personal och arbetsliv
Hemsida: www.paxivaxjo.se/
Facebook: https://www.facebook.com/PersonalOchArbetslivIVaxjo/?fref=ts


Pedal
– Pedagogalliansen för lärarstudenter
Info om Kick off: www.pedalivaxjo.se/kick-off
Hemsida: www.pedalivaxjo.se
Facebook: www.facebook.com/pedalpedagogalliansen.vaxjo

S.MI.SK. – Utbildningsförening för Sjuksköterskor, Socionomer och pedagoger med inriktning ungdoms och missbruksvård
Facebook: https://www.facebook.com/Smisk-Utbildningsförening-1378306968865225/?fref=ts

SAMVETE – Utbildningsföreningen för ISP, Internationella samhällsvetarprogrammet med inriktning globala studier, Fred- och Utvecklingsstudier, Europastudier, Statsvetarprogrammet och Sociologiprogrammet.
Välkomstbrev till nya studenter (pdf)
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1769267263395561/?fref=ts
Info om intro: https://www.facebook.com/groups/192845317845147

VISKA – Växjös Internationella Språkvetare, Kommunikatörer och Administratörer
Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/lnuviska/?fref=ts

VÄXT – Växjöteknologerna
Välkomstbrev till nya studenter (pdf)
Facebooksida: www.facebook.com/VAXTvaxjo
Facebookgrupp: www.facebook.com/groups/5571867660/?fref=ts
Hemsida: www.vaxt.org

Wädur – Utbildningsförening för studerande inom datalogi, medieteknologi, matematik eller informatik
Välkomstbrev till nya studenter (pdf)
Hemsida: www.wadur.com
Facebook: www.facebook.com/W%C3%A4dur-Linn%C3%A9universitetet-1002953399728515/?fref=ts


Kalmar

CNaS, Calmare Naturvetenskapliga Studentförening
Facebookevent: https://goo.gl/MqpWVE

Humanus, för dig som studerar socialt arbete, psykologi, pedagogik, idrottsvetenskap och vårdvetenskap
Välkomstbrev (pdf)
Facebookevent: https://goo.gl/tyDAN4/

Kalmar ESS, Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap
Web: kalmaress.se
Facebook-event för introduktionen: https://goo.gl/gHgmyS

KAROLIN, för dig som studerar till lärare
Facebookevent: https://goo.gl/p9mhKB
Hemsida: www.karolin-lnu.se

Lambda, för dig som studerar till sjöbefäl, sjöingenjör, sjökapten samt drift- och underhålls tekniker.
Info om intro: http://lambdastudentforening.se/studentliv/introduktion/
Web: http://lambdastudentforening.se
Facebook: https://www.facebook.com/lambdastudentforening

Meskalin, för dig som studerar design, kommunikation och journalistik. Meskalin kommer i år att ha hand om introduktionen för de som läser humaniora och samhällsvetenskap.
Välkomstbrev (pdf)
Web: www.meskalin.se
Facebook-event: https://goo.gl/RjcirZ

SPIIK, Studentföreningen Prima Ingenjörer i Kalmar. För dig som studerar interaktionsdesign, webbprogramering, utveckling och drift av mjukvarusystem.
Facebook-event: https://goo.gl/DGJ6Ec 
Info om intro: nollning.spiik.com


						
	
    
   				
X