Utbildningsföreningar

Institutionsföreningar är studentföreningar för alla som studerar en viss utbildning eller vid en viss institution. De arbetar för just din utbildning, och ordnar fester, sittningar och andra roliga evenemang. Här finns t ex KalmarESS (vid Ekonomihögskolan i Kalmar), Humanus (föreningen för sjuksköterskor, socionomer och idrottsvetenskap) och många fler. Går du med i studentkåren Linnéstudenterna och din utbildnings-/institutionsförening har du tagit ett stort kliv in i ett bättre studentliv! Om du har tur får du också rätten att bära en tjusig studentoverall i den färg som din förening har…!

Klicka här för att ladda ner en guide till föreningarna och vilken färg de har på sina overaller (pdf).

CNaS, Calmare Naturvetenskapliga Studentförening
Web: https://cnaskalmar.com/

Humanus, för dig som studerar socialt arbete, psykologi, pedagogik, idrottsvetenskap och vårdvetenskap.
Web: humanuslnu.wordpress.com

Kalmar ESS, Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap
Web: kalmaress.se

KAROLIN, för dig som studerar till lärare
Web: karolin-lnu.se

Lambda, för dig som studerar till sjökapten, sjöingenjör, drifttekniker och driftingenjör.
Web: http://lambdastudentforening.se/

Meskalin, för dig som studerar design, kommunikation, journalistik och statsvetenskap.
Web: www.meskalin.se

SPIIK, Studentföreningen Prima Ingenjörer i Kalmar
Web: www.spiik.com

Intresseföreningar

Vid sidan av institutionsföreningarna finns intresseföreningar som inte är knutna till någon särskild utbildning. Här finns föreningar i olika storlekar, till exempel FiKS (idrottsförening), SHORE (studenternas egen radiostation), ESN (Erasmus student Network m.fl.

Axis Mundi, Socialdemokratisk studentförening
Web: http://www.s-studenter.se/text/kassk-kalmar

ESN Kalmar, The Erasmus Student Network
ESN Kalmar bär gröna overaller och är studentföreningen för alla internationella studenter i Kalmar. De ordnar introduktionsvecka i början på både höst- och vårtermin, samt flera evenemang under terminernas gång.
Web: esnkalmar.org

FIKS, Föreningen Idrottsliga Kalmar Studenter
Hemsida : www.fikskalmar.se
Facebook: facebook.com/fikskalmar

Radio SHORE
Web: http://www.radioshore.se/

—————-VILANDE FÖRENINGAR—————-

Är du intresserad av en återstart, ta kontakt med oss på Linnéstudenterna på info@linnestudenterna.se

AFFE, Akademiska Fotoföreningen Exponerarna

Filmsektionen

Kalmar Keys
För dig som tycker om att sjunga i kör.

KAST, Kalmar Studentteater
Web: http://www.kalmarspexet.n.nu/om-kast
Facebook: http://www.facebook.com/kalmarspexet

Linnew – studenttidningen i Kalmar
Web: http://linnew.se/

AIESEC Kalmar
AIESEC is the global youth network impacting the world through leadership development experiences.

Hultsfreds nation

X