Om Vänfamiljsprojektet

Vänfamiljsprojektet har lagts ner. Inga anmälningar kan tas emot inför höstterminen 2018.

Vänfamiljsprojektet har bedrivits i studentkårens regi med stöd från Växjö kommun i flera år tillbaka. Sedan starten har årligen cirka 100 vänfamiljer matchats med internationella studenter i syfte att genom olika aktiviteter ge studenterna en inblick i svensk kultur samt att integrera internationella studenter i Växjös lokalsamhälle och det svenska samhället. Projektet har under dessa år varit väldigt uppskattat av såväl studenter som av de lokalbor som varit delaktiga i projektet.

En förutsättning för att Linnéstudenterna har kunnat driva Vänfamiljsprojektet har varit det externa bidrag som erhållits. Inför att avtalet löper ut har diskussioner förts med både Linnéuniversitet och Växjö kommun under hösten 2017 och våren 2018 om finansiering. Tillsammans har vi kommit fram till att inte fortsätta projektet, utan istället ser vi möjligheten att nå till den berörda målgruppen genom att lägga mer fokus på de befintliga projekt och strategier som idag redan finns både på Linnéuniversitetet och hos Linnéstudenterna i samverkan med närliggande kommuner. På så vis ser parterna fortsättningsvis möjligheter att tillsammans integrera internationella liksom nationella studenter i lokalsamhället inom Linnéregionen.

Elin Axén,

Ordförande/President
Linnéstudenterna

Ett personligt tack från Vänfamiljsprojektets samordnare Eva Nilsson

Eftersom extern finansiering saknas efter 30 juni kan inte Linnéstudenterna driva projektet vidare. Beskedet om att inte förlänga projektet kom i maj efter beslut som i samförstånd tagits mellan de inblandande parterna.

Personliga relationer, vänskap och kärlek har utgjort projektets kärna. Projektet har främjat kontakter mellan människor kulturutbyten och upplevelser av trygghet och värme i en underbar framåtsträvande rörelse.

”Det jag uppskattar mest med Vänfamiljsprojektet är att vi alla är nya för varandra” sa en Vänfamiljsmamma till mig nyligen och jag kände att där slog hon huvudet på spiken. Oavsett ålder, civilstånd, fysik och arbetsbakgrund var du genom projektet välkommen att lära känna (universitets)världen i Växjö!

Det sorgliga beslutet att lägga ner Vänfamiljsprojektet fyllde mig inledningsvis med saknad och besvikelse. Samtidigt har den tacksamhet som formligen strömmat mot mig de senaste veckorna, och som jag tolkar det, mot den gemensamma positiva kraft som projektet visat finns inom oss- hur viktigt det är att säga välkommen och att vara nyfikna på varandra-  den tacksamheten väljer jag att bära med mig från de här åren. Du kan välja samma känsla!

Tack alla för alla goa stunder och möten, alla skratt och upptåg. Detta decennium har lärt oss Vänfamiljer och studenter oerhört mycket om oss själva, om våra kulturer, om internationella studenters situation, om universitetet och om staden Växjö, men framförallt om mänskligheten och att valet finns inom oss.

Att öppna sig för någon annan kan vara beroendeframkallande. Fortsätt med det du också, snälla! Det tänker jag göra! Vi ses i Växjövimlet!

Vänliga hälsningar,

Eva
Vänfamiljssamordnare 2008-2018

X