Tema utbildningskvalitét

Helen_1120px

Helen Andersson, utbildningsbevakare, in action.

Nu har det gått en vecka sen vårterminen 2017 officiellt började. Jag hoppas att ni börjar känna er lite mer säkra än förvirrade i de nya kurserna, och att er litteratur om ni beställt sådan är på väg med posten. Vi på Linnéstudenterna använder oss av temamånader under våra verksamhetsår, och just januari 2017 har temat utbildningskvalitet! Inte för att jag är partisk, men det är ett otroligt viktigt tema! Jag har nu varit i rollen som utbildningsbevakare lite mer än halvtid på mandatet. Om jag stormtrivs? Absolut! Det är så varierande arbetsuppgifter hela tiden, och det är så otroligt givande när man ser resultat av sitt slit.

Jag tror inte att någon kunnat missa att anonyma tentor infördes på universitetet från och med denna vårtermin? Om du missat detta så vet du det nu! Det innebär att alla tentor som skrivs från och med 16 januari 2017 kommer att ges möjligheten att skriva anonymt. Om du vill får du såklart skriva ditt namn och personnummer som vanligt – men med anonymiseringen vet inte läraren vem som skrivit vad och det kan bli ett mer rättvist betyg.

I den information som gått ut till er studenter har vi i kårstyrelsen förstått att universitetet missat att informera om era duggor vilket gjort en hel del studenter upprörda. Detta för att duggorna används som kunskapsprov och i mångt och mycket har gett bonuspoäng att använda vid tentan för att klara godkänt. Bonuspoäng har även getts vid seminarier, inlämningsuppgifter och redovisningar, men dessa kan alltså inte heller användas längre. I December hade jag möte med rektor då det inkommit en förfrågan från en fakultet där de önskade dispens från anonyma tentor just för att man inte längre kan använda bonuspoängen från duggorna utan att bryta anonymiseringen – vilket vi på kåren inte kan ställa oss bakom. I vårt arbete, framförallt i utbildningsfrågorna, måste vi tänka på alla 31000 studenter på universitetet och anonyma tentor är en del av en enorm rättssäker process där vi inte kan göra undantag.

Linnéstudenterna är inte emot användandet av duggor i sig, eller systemet med extrapoäng. Bara så jag poängterar det. Att vi inte kunde ställa oss bakom dispensansökan beror dels på att vi har kämpat sen 2012 för att få anonyma tentor som en verklighet på Linnéuniversitetet. Dels har det berott på att våra studentombud under åren fått in ärenden där vissa lärare inte bedömt rättvist. Det finns ämnen med logiska slutledningar där vilken ämneskunnig lärare som helst kan se om du gjort rätt eller fel. Sen finns det ämnen där det är upp till tolkning av studenternas svar, där det alltid blir svårare i betygssättning.

Min förhoppning denna andra halva av mandatet som Utbildningsbevakare är att försöka hitta en lösning där ni studenter fortsättningsvis får vara anonyma vid tentor, men också kunna tillgodoräkna er bonuspoäng från genomförda duggor eller motsvarande. Det är inget som kommer hända på en dag, men jag försäkrar er om att vi inleder processen från och med nu!

Har du några frågor om varför du tagits ifrån möjligheten att göra duggor med extrapoäng, får du mer än gärna höra av dig till mig så kan jag berätta mer i hur vi resonerar och hur vi tänkt arbeta vidare med detta från kårstyrelsens perspektiv.

Ett sista ord, för de av er som inte ser duggorna som viktiga längre vill jag bara skicka med en stark rekommendation att ni pluggar inför och faktiskt dyker upp och gör dem. Det är inget tvång, men en stor möjlighet för er att följa med lättare under kursens gång och få djupare förståelse inom det ämnet ni studerar.

Hälsningar,
Helen Andersson
Utbildningsbevakare
helen.andersson@linnestudenterna.se
070 – 481 99 47

Ps. Vill du läsa mer om mitt arbete som utbildningsbevakare? Då ska du spana in studentlivsidan i KalmarPosten den 1 februari.

Vill du söka tjänsten som utbildningsbevakare inför hösten 2017-våren 2018? Anmäl ditt intresse här! (ej bindande)

 
Kategorier
Kårbloggen Nyheter Startsida 
X