Utöka ditt internationella nätverk – Bli Buddy/Mentor!

Intresserad av språk, kultur och möten med människor? – Bli Buddy/Mentor i höst! (English below)

Internationella studenter som ska läsa vid Linnéuniversitetet kan anmäla sitt intresse för att bli matchad med en lokal student som blir deras Buddy/Mentor. Genom att bli Buddy/Mentor får du en unik chans att få större kunskap om andra länder. Meningen är att både du och den internationella studenten lär er saker om varandras kultur och att ge studenter en bra start i sitt nya land. I din intresseanmälan kan du uppge önskemål om vilket land du vill att din student ska komma från och ni matchas också utifrån gemensamma intressen. Ni bestämmer själva hur ofta ni ska träffas. Utöka ditt internationella nätverk, kanske hittar du även en ny vän 🙂

VÄXJÖ
https://www.facebook.com/events/996534340437740/
KALMAR
https://www.facebook.com/events/557480287759204/
ANSÖK SENAST 18 AUGUSTI


Interested in languages, culture and meeting new people? – Become a Buddy/Mentor this fall!
International students at Linnaeus University can apply to get matched with a local student, who will become their Buddy/Mentor. By becoming a Buddy/Mentor you will get a unique chance to achieve a greater knowledge of other countries.

The idea is that you and the other student will learn about each others culture and to give students a good start in their new country. When you sign up you can make a request about which countries you prefer and you are also matched based on mutual interests. You decide how often you want to meet. Expand your international network, maybe you will also find a new friend 🙂

VÄXJÖ
https://www.facebook.com/events/996534340437740/
KALMAR
https://www.facebook.com/events/557480287759204/
APPLY AUGUST 18TH THE LATEST.

 
Kategorier
Startsida 
X