Välkommen på medlemsmöte!

medlemsmöteDag och tid: Onsdagen den 15/2 klockan 17.00
Lokaler: Studio 1, Västergård Kalmar och Hus N Sal 1017 Växjö
På agendan:

– Valberedning väljs
– Styrelsens rapport över arbetet med Linnéstudenternas värdegrund
– Beslut om styrelsens storlek för verksamhetsåret 17/18
– Beslut om styrelsens sammansättning och huvudsakliga placeringsorter
– Fastställa organisationsplan för kommande verksamhetsår

Handlingar: Kommer senast tio dagar innan mötet.

 

 
Kategorier
Nyheter Startsida 
X