Varning för bostadsbedrägeri / House fraud warning

Letar du bostad?

Var uppmärksam på att bedrägerier är vanligast på höstterminen. Det är läge att vara försiktig om du ombeds att betala i förväg eller utan ett kontrakt som är undertecknat av båda parter. Är du osäker på om en bostadsannons eller ett kontrakt är äkta? Kontakta oss på bostad@linnestudenterna.se så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.


Looking for housing?

Please be aware the cases of fraud are most common during the autumn semester. If you are asked to pay in advance, or without a contract signed by both parties, please be wary. Are you unsure if a housing ad or a contract is real or not? Please contact bostad@linnestudenterna.se and we will do our best to help you.

 
Kategorier
Kalmar Startsida Växjö 
X