Vi vill veta vad du tycker! / We want to know what you think!

Vad tycker du om studentkåren Linnéstudenternas arbete och kårvalet? Vad är det bästa och det mest problematiska i ditt liv som student eller doktorand? Dela med dig av dina åsikter genom att svara på vår enkät. Enkäten är anonym och tar bara några minuter att fylla i.

Svara på enkäten här: goo.gl/UFntRs

 


What are your opinions about The Student Union Linnéstudenterna’s work and The Student Union Election? What’s the best and the most problematic in your life as a student or PhD? Share your opinions by answering our survey. The survey is anonymous and will only take a few minutes to answer.

Answer the survey here: goo.gl/YTdjuo

 
Kategorier
Startsida 
X