fbpx
Search Results for :

studentrepresentant

Studentrepresentanter

Onlineregister över studentrepresentanter På den här sidan hittar du vårt register över befintliga organ på Linnéuniversitetet. ”Organen” är beslutande eller beredande forum för frågor som rör dig som student på olika sätt. Det är allt från Programråd som rör direkta frågor på ditt program, till Universitetsstyrelsen där bland annat rektor tar övergripande beslut på en väldigt hög nivå för universitetet.…

read more

Studentrepresentant-register

wdt_ID Fakultet Forum Institution Sammankallande Antal Strepp1 Strepp2 Strepp3 strepp4 strepp5 1 UO Universitetsstyrelsen Jenny Jeppsson 3 2 UO Rektors beslutsmöte Jenny Jeppsson 5 3 UO LNUs Ledninigsgrupp Jenny Jeppsson 2 4 UO Disciplinnämnden Ulrika Ehrenstråle & Katarian Holm 2 5 UO Styrgruppen för jämställhetsintegrering 6 UO Kommittén för hållbar utveckling Johan Älvgren 3 7 UO Kommittén för internationalisering Camilla…

read more

Bli studentrepresentant22

Bli studentrepresentant Bli Studentrepresentant – erfarenheter, inflytande och en extra inkomst Uppdraget som studentrepresentant erbjuder dig en rolig erfarenhet, en merit på CV:t och extra klirr i kassan. Som student har du har du rätt att vara studentrepresentant i alla beredande (förberedande) och beslutande organ inom universitetet, i alla fall i de organ som har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Universitetet…

read more

Bli studentrepresentant

Uppdraget som studentrepresentant erbjuder dig en rolig erfarenhet, en merit på CV:t och extra klirr i kassan. Som student har du har …

read more

Fusk och plagiat

Vad är fusk? (in english here) Fuska inte! I Högskoleförordningen finns bestämmelser för hur statliga högskolor ska hantera misstänkt fusk och plagiat, och Linnéuniversitetet har därför tydliga rutiner för det. Lärare är skyldiga att anmäla misstänkta fall av fusk och plagiat, oavsett vilken student det gäller. Den enklaste och kanske viktigaste regeln för dig som student är därför att inte…

read more

Rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter Det finns rättigheter och skyldigheter du förväntas känna till, följa och utnyttja dig av. Här är några: Schema Ditt schema ska finnas tillgängligt minst en månad innan kursstart för att du ska hinna skaffa kurslitteratur och planera dina studier. Tentor och omtentor finns inte alltid med i schemat; åtminstone inte vid kursstart. Fråga din lärare om vad…

read more

Styrdokument

Här hittar stadgar, vår värdegrund, olika typer av policys och andra viktiga dokument.

read more

Kaffeschema

Här kommer lite info om vad vi kommer att hitta på under torsdagskaffet framöver!

read more
Till toppen