Två ggr per termin kommer vårt toablad ”Das Papier” ut. Det sitter på de flesta toaletter i universitetsbyggnaderna i Kalmar och Växjö. Du kan också läsa det online här!

Das-Papier-october-dec-eng-kalmar
Das-Papier-october-dec-eng-vaxjo
Das-Papier-october-dec-swe-kalmar
Das-Papier-october-dec-swe-vaxjo

Till toppen