fbpx
Föreningsstöd

En av Linnéstudenternas uppgifter är att finnas till och vara ett stöd för våra godkända studentföreningar. Detta innebär såväl praktiskt stöd som ekonomiskt stöd.

Rent praktiskt finns vi till om det skulle uppstå frågetecken eller problem inom föreningarna. Vi finns till och kan svara på frågor som rör de administrativa delarna inom föreningslivet, så som stadga, budget eller verksamhetsplan. Vi finns även som stöd vid konflikter eller andra problem som kan ske i en studentförening.
Rutiner för konsekvenser för Linnéstudenternas studentföreningar (pdf)


Ekonomiskt
stöd

Samtliga av Linnéstudenterna godkända studentföreningar har även rätt att äska ekonomiska medel. Tillfällen när det kan vara aktuellt att äska kan vara allt från mindre aktiviteter till större projekt som introduktionen. Observera dock att varje förening endast kan få två äskningar godkända per år.

Policy För Äskning (PDF)
Äskningsmall  (Word-dokument som ni kan fylla i)

Senaste ansökningsdatum:
En äskan ska skickas in, enligt de regler som finns enligt policy för äskan, minst 2 månader före projektet äger rum, och minst 14 dagar före närmsta kommande kårstyrelsesammanträde.

Till toppen