fbpx
Hälsa

Att påbörja studier vid högskola/universitet är för många en stor omställning i livet. Det finns många förväntningar och saker att se fram emot men det är också en utmaning, t ex att bo på egen hand, planera sina studier och ta hand om sig själv. Linnéstudenterna är måna om att studenter vid Linnéuniversitetet mår bra och kan prestera i sina studier. Linnéstudenterna har ett nära samarbete med Studenthälsan vid Linnéuniversitetet i frågor som rör studenters hälsa och mående, t ex alkohol, narkotika, tobak och doping. Samarbetet gäller också studenternas introduktion vid terminsstart. För mer info om just samarbetet kring introduktionen läs Introduktionspolicyn.

Enligt Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/ , är psykisk ohälsa den vanligaste anledningen till att studenter söker sig till en studenthälsomottagning. Detta tar vi på största allvar! För att öka organisationens kunskap i psykiskt mående har styrelse och personal i omgångar gått kursen MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa. Denna kurs erbjuds av Studenthälsan vid Linnéuniversitetet och studenter som är intresserade av kursen och vad mer Studenthälsan kan erbjuda kan läsa mer här.

HBTQ

För att alla studenter ska känna sig mer välkomna och sedda i kontakten med styrelse och personal hos Linnéstudenterna har vi som första studentkår i Sverige blivit HBTQ-diplomerade. Det innebär att vi kan bemöta medlemmar, studenter och övriga kontakter på ett (ännu mer) respektfullt och normkritiskt sätt. I samband med utbildningen fick vi också ta fram en handlingsplan för Linnéstudenternas verksamhet som kommer att följas upp under 2019/2020. Välkommen att höra av dig med frågor eller funderingar!

Om du blir sjuk

De flesta åker väl på en förkylning då och då, men ibland drabbas en av något som kräver sjukvård. I första hand ska du vända dig till din vårdcentral eller till 1177.se där du kan läsa om egenvård kring olika symtom osv. Läs mer nedan om vad som gäller i Kalmar resp. Växjö.

Växjö

I Växjö (på Vallviksvägen) finns Campushälsan som är vårdcentralen för alla studenter. Där kan du träffa distriktssjuksköterska och/eller läkare, psykosocial resurs eller fysioterapeut. Utöver Campushälsan finns Barnmorskemottagningen på Teleborg som har öppen mottagning för både killar och tjejer. Där kan du få preventivmedelsrådgivning, men också hjälp med provtagning för könssjukdomar och råd om sexuell hälsa. De har drop-in (för studenter) måndagar 13-17 (under läsåret). Övriga tider bokas, ring 0470-587665
Det finns också en ungdomsmottagning för alla upp till 23 år, läs mer här.

Om du inte har symtom men vill testa dig för klamydia eller gonorré går det bra att beställa hem gratis test på 1177 Vårdguiden.

Kalmar

I Kalmar vänder du dig till den ”vanliga” vårdcentral där du listat dig. Om du inte valt en vårdcentral än kan du göra det här
Det finns också en ungdomsmottagning dit alla under 25 är välkomna. Mer info hittar du här

Om du inte har symtom men vill testa dig för klamydia eller gonorré går det bra att beställa hem gratis test på 1177 Vårdguiden.

Till toppen