Styrelsen 2019-2020

ORDFÖRANDE/PRESIDENT

Rebecca Esselgren

Rebecca läser Internationella Samhällsvetarprogrammet med inriktning statsvetenskap och tar examen nu till sommaren. Hon är en väldigt engagerad tjej som brinner för att göra skillnad och till sin unga ålder har hon god erfarenhet inom tidigare styrelsearbete inom både kommunal verksamhet samt ideellt engagemang på campus. Vid sidan av studierna i Växjö har hon suttit i RadioLURs styrelse som samarbetsansvarig samt i SAMVETEs utbildningsförening som Nollningsansvarig. Viktigaste frågorna för Rebecca är hållbarhet och jämlikhetsfrågor samt vikten av samarbete.

 

 

 

UTBILDNINGSBEVAKARE/BOARD MEMBER IN CHARGE OF EDUCATIONAL MATTER – Kalmar

VAKANT

VACANT POSITION

STUDIESOCIALT ANSVARIG/ BOARD MEMBER IN CHARGE OF STUDENTS’ SOCIAL MATTERS – Kalmar
Hedvig Steensland 

Hedvig är en ambitiös och engagerad person som just nu läser samhällsvetenskap i Kalmar. Hon har  även suttit som deltidare i Linnéstudenternas nuvarande styrelse och kommer nu börja som studiesocialt ansvarig i Kalmar. Hedvig har även varit aktiv i Meskalin där hon var ansvarig för aktiviteter som t.ex. nollningsveckan.
—————————————————————————————————————-
Hedvig is an ambitious and engaged person who is currently studying social science in Kalmar. She is also currently a part timer on the board and has now been elected to the board as Charge of Student Social Matters in Kalmar. Hedvig is also active in other campus associations, like Meskalin Kalmar, where she was in charge of activities like introduction week.

UTBILDNINGSBEVAKARE/BOARD MEMBER IN CHARGE OF EDUCATIONAL MATTER – Växjö
Johan Nilsson

Johan sitter idag på posten som utbildningsbevakare i Växjö och har tidigare läst mastersprogrammet i engelska vid Linnéuniversitetet. Under sin tid i styrelsen har han arbetat med att skapa och systematisera nya styrdokument för att underlätta för kommande styrelser. Han har nu fått posten som utbildningsbevakare i Växjö för att färdigställa och befästa de framtagna styrdokumenten.
—————————————————————————————————————–
Johan is the current board member in charge of Educational Matters and has previously studied the English Master Programme in Växjö. During his time with the board, he has worked with creating and systemise new policy documents in order to make work for new boards easier. He will now continue his work in Växjö for another year and put the new policy documents into action.

STUDIESOCIALT ANSVARIG/ BOARD MEMBER IN CHARGE OF STUDENTS’ SOCIAL MATTERS – Växjö
Stina Hultberg 

Stina läser Litteraturvetenskap i Växjö och tar examen till sommaren. Vid sidan av sina studier har hon varit engagerad i föreningslivet i Växjö. Dels som styrelsemedlem i studentföreningen VISKA samt som ordförande i Norrlands nation. Redan förra året funderade hon på att söka men valde att vänta till i år när hon planerar att ta examen.

—————————————————————————————————————–

Stina is currently studying Literary Science in Växjö and graduates this summer. On the side of her studies, she’s been very engaged in Växjö’s student life, both as a board member in the student association VISKA, as well as the president for Norrland’s student nation. She thought about applying to Linnéstudenterna last year, but decided to wait until now when she graduates.

 

Deltidsledamot/ Part-Time Board Member – Kalmar
Johan Gülenay

Johan studerar till sjökapten i Kalmar. Han har tidigare arbetat med ungdomar och är en social och utåtriktad person som tycker om att anordna evenemang och sammanföra människor.
—————————————————————————————————————–
Johan is studying to become a Sea Captain in Kalmar. He has previously worked with young people and is a social and outgoing person who enjoys organizing events and bring people together.

 

 

Deltidsledamot / Part-Time Board Member – Växjö
Rebecka Fridström 

Rebecka sitter idag som studiesocialt ansvarig i Växjö. Inför hösten kommer Rebecka fortsätta sina studier till lärare i musik och har därav valt att söka som deltidare i Linnéstudenterna för att få fortsätta med det arbetet hon påbörjat. Hon har arbetat mycket med bostadsfrågan på Campus i Växjö, med störst fokus på situationen med Heimstaden, samt har arbetat övergripande med studentbostadsfrågan. Som person är hon utåtriktad och tycker om att arbeta med människor.
—————————————————————————————————————-
Rebecka is the current board member in charge of Student Social Matters in Växjö, but is continuing her studies to become a music teacher and has therefore applied to the part-time position in order to continue with the work she’s already started. Her main focus has been the issue regarding Heimstaden, but she has also worked with the general student housing situation. As a person, she’s outgoing and enjoys working with people.

Deltidsledamot / Part-Time Board Member – ortsöverskridande
Lucian Dragos 

Lucian läser till mjukvaruutvecklare. Som person tycker han om att organisera och beskriver sig som någon som genomför det han tagit på sig.
—————————————————————————————————————–
Lucian is studying to become a software engineer. He describes himself as a person that enjoys organising events and when taking on a task, he finishes it.

 

Deltidsledamot / Part-Time Board Member – ortsöverskridande
Alina Veklser 

Alina läser masterprogrammet i affär och ekonomi med inriktning entreprenörskap. Hon talar ryska, engelska, finska och lite svenska. I nuläget sitter hon med i FN-styrelsen och är en person som tycker om att organisera. Hon hoppas på att som ortsöverskridande deltidsledamot kunna bidra till ökat samarbete mellan studentföreningarna.

—————————————————————————————————————–

Alina is currently studying the Business master programme as well as Economics with a major in entrepreneurship. She speaks Russian, English, Finnish and some Swedish and is currently a part of the UN Växjö board who likes to organise. She hopes to increase the cooperation between the different student groups.

 

Deltidsledamot / Part-Time Board Member – Kalmar
Juan Pinto 

Juan är en engagerad person med en ihärdigt positiv inställning i livet och läser första året till sjökapten i Kalmar. Tidigare har han studerat till maskiningenjör i USA och har en talang för språk då han kan fyra språk flytande. Som deltidsledamot i Kalmar vill han engagera sig mer i studenthälsan och sätta ännu större fokus på frågor som rör studiemiljön på campus.

—————————————————————————————————————–

Juan is an engaged person with a constantly positive outlook on life, who is currently studying to become a Sea Captain. He has previously studied mechanical engineering in the United States and speaks four languages fluently. As a part-time member in Växjö, he hopes to be able to work with students’ health and bring more focus to it as well as the campus environment for students.

 

Deltidsledamot / Part-Time Board Member – Växjö
Cerasela Stroe

Cerasela är en social och ambitiös person som just nu studerar sin master i samhällsvetenskap i Växjö. Cerasela har bott i Sverige i snart 2 år men trots det bemästrar hon det svenska språket utmärkt. Utöver svenska talar hon även rumänska, italienska och engelska. Tidigare har hon arbetat administrativt i Italien och Rumänien. Som en del av Linnèstudenternas styrelse vill Cerasela fortsätta utveckla och arbeta med internationella studenter vid LNU, i vilket hon tror att hennes språkkunskaper kommer vara en tillgång för verksamheten.
—————————————————————————————————————–
Cerasela is a social and ambitious person who is currently taking her master in social sciences in Växjö. Cerasela has lived in Sweden for almost 2 years, but has in this short period of time mastered the Swedish language very well. Apart from Swedish, she also speaks Romanian, Italian and English. She has previously held down administrative jobs in both Italy and Romania. As a part of the Student Union board, Cerasela wants to continue to develop the relationship and work with international students at the university, with which her lingual capabilities will be a strong asset.

 

 

Till toppen