fbpx

 

Vem ska kämpa för dina rättigheter?

Varför ska jag rösta?
Kårvalet är studenternas viktigaste medel för att påverka de beslut som studentkåren och universitetet kommer överens om. Vid valet delegerar DU din makt till de beslutande organ som finns inom studentkåren. Vi på Linnéstudenterna vill att du ska få den bästa möjliga utbildningen och den bästa möjliga studenttiden. Ditt val kan på ett konkret sätt påverka din utbildning och din vardag.Dessutom! Alla som röstar har chans att vinna ett av tio presentkort som vi delar ut.

Hur du röstar
Du kommer att få ett mail den 4e maj. Mailet har en unik länk som gäller bara för dig. När du klickar på länken kommer du till röstningsformuläret. Om du inte fått mailet, kontrollera först så att det inte ligger i skräpposten annars kontakta info@linnestudenterna.se . När du har röstat får du ett bekräftelsemejl med en länk till ett formulär du fyller i för att delta i utlottningen av presentkort. Du kan rösta samt ändra din röst fram t.o.m. 11 maj.

READ IN ENGLISH

Årets Kandidater

ORDFÖRANDE

Rebecca Esselgren (Rekommenderad av valberedningen)

Rebecca är 24 år och är en väldigt engagerad person som varit delaktig inom utbildningsväsendet sedan gymnasietiden. Rebecca har en kandidatexamen inom internationell samhällsvetenskap med inriktning statsvetenskap.

Under sin tid på Linnéuniversitetet har Rebecca varit involverad i RadioLUR, Växjös studentradio samt i studentföreningen SAMVETE där hon suttit som “nollningsansvarig” i deras styrelse och agerat projektledare för föreningens introduktionsvecka 2018.

Under 2019/2020 har Rebecca varit ordförande för Linnéstudenterna.
Rebecca känner att hon har kommit in väldigt bra i rollen som ordförande för Linnéstudenterna och vill fortsätta att arbeta med det under ett år till. Att hon är anpassningsbar och lyhörd är positivt då man träffar väldigt många olika personer och organisationer i rollen som ordförande för en studentkår. Rebecca vill främst arbeta internt med organisationens uppbyggnad och dess rutiner för att underlätta arbetet för framtidens kårstyrelser. Rebecca har en rationell syn på ordförandeskapet och inser vikten av att vara observant och att lyssna på olika personers åsikter och uppfattningar.

Länk till Rebeccas presentationsvideo

Louise Ahlström

Louise är 24 år gammal och har samlat på sig många erfarenheter trots sin unga ålder. I juni 2020 kommer hon att ta en filosofie kandidatexamen inom internationell samhällsvetenskap med huvudområde statsvetenskap.

Från studentlivet har Louise suttit som deltidsledamot i kårstyrelsen för Linnéstudenterna under 2018/2019 och arbetat som poolare/receptionist på Linnéstudenternas expedition under denna mandatperiod. Vidare har hon under HT19 suttit som sekreterare i studentföreningen Slottsstallarna där hon även under VT20 haft ansvaret för inköp. Att hon varit involverad både i kåren och inom föreningslivet gör att hon har bra koll på både studenternas och kårens arbetssätt och synsätt. Louise kandiderar både till posten som ordförande och utbildningsbevakare. Att hon tidigare suttit med i Linnéstudenternas styrelse ger mycket värdefulla kunskaper som hon kan ha med sig till nästkommande mandatperiod och att återkomma till en heltidstjänst inom kåren är något hon önskat ända sedan hon avslutade sin tidsom deltidsledamot. Louise vill både jobba med generalla saker och specifika fokuspunkter där hon främst vill engagera sig i kårens “rebranding” och att få upp studenternas perspektiv mer i samarbete med universitetens olika organ.

Länk till Louise presentationsvideoUTBILDNINGSBEVAKARE – Kalmar

 

 Axel Lunden (Rekommenderad av valberedningen)

Axel har en bakgrund inom Internationella samhällsstudier där han har en kandidatexamen med inriktning politik och samhällsanalys.
I höstas blev Axel invald som utbildningsbevakare i Kalmar hos Linnéstudenterna. Även fast han kom in i presidiet och styrelsen senare än övriga har han kommit in väldigt bra i organisationen och i sin roll. Att Axel är anpassningsbar och har lätt att samarbeta har underlättat arbetet för honom. Axel känner att han inte är färdig än utan han vill fortsätta med det arbete han påbörjat under denna mandatperiod. Bland annat vill han arbeta med universitetets kvalitetsutveckling och studentrepresentation.


STUDIESOCIALT ANSVARIG – Kalmar

 

Hedvig Steensland (Rekommenderad av valberedningen)

Hedvig är väldigt bekant med Linnéstudenterna och rollen som studiesocialt ansvarig då hon suttit på denna posten under nuvarande mandatperiod. Innan detta har hon studerat internationella samhällsstudier där hon har en filosofie kandidatexamen med inriktning politik och samhällsanalys.

Både tidigare arbeten, engagemang och hennes utbildning har gett henne perspektiv på hur ett samhälle ser ut och fungerar. Hedvig har en önskan om att arbeta för att fler studenter ska engagera sig i studentlivet och att kåren ska synliggöras på ett bättre sätt. Självklart är det sociala livet i Kalmar något som ligger Hedvig nära hjärtat och hon kommer att lägga ner mycket jobb för att åstadkomma en mötesplats för studenterna och de olika studentföreningarna i Kalmar.

Länk till Hedvigs presentationsvideo


UTBILDNINGSBEVAKARE – Växjö

Louise Ahlström (Rekommenderad av valberedningen)

Louise är 24 år gammal och har samlat på sig många erfarenheter trots sin unga ålder. I juni 2020 kommer hon att ta en filosofie kandidatexamen inom internationell samhällsvetenskap med huvudområde statsvetenskap.

Från studentlivet har Louise suttit som deltidsledamot i kårstyrelsen för Linnéstudenterna under 2018/2019 och arbetat som poolare/receptionist på Linnéstudenternas expedition under denna mandatperiod. Vidare har hon under HT19 suttit som sekreterare i studentföreningen Slottsstallarna där hon även under VT20 haft ansvaret för inköp. Att hon varit involverad både i kåren och inom föreningslivet gör att hon har bra koll på både studenternas och kårens arbetssätt och synsätt. Louise kandiderar både till posten som ordförande och utbildningsbevakare. Att hon tidigare suttit med i Linnéstudenternas styrelse ger mycket värdefulla kunskaper som hon kan ha med sig till nästkommande mandatperiod och att återkomma till en heltidstjänst inom kåren är något hon önskat ända sedan hon avslutade sin tidsom deltidsledamot. Louise vill både jobba med generalla saker och specifika fokuspunkter där hon främst vill engagera sig i kårens “rebranding” och att få upp studenternas perspektiv mer i samarbete med universitetens olika organ.

Länk till Louise presentationsvideo

Filip Permerius

Filip Permerius är en 22-åring som gillar att leva ett lagomt liv, sprida glädje och som är social av sig. I dagsläget läser han Internationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning globala studier och freds- och utvecklingsstudier där han kommer att ta en kandidatexamen i juni 2020.

Filip har tidigare arbetat ideellt inom Friskis & Svettis, en organisation där medlemmarna är den främsta prioriteten och han vet således hur en ideell organisation med medlemmarna i fokus är uppbyggd och fungerar. Gällande Linnéstudenterna har Filip god insyn i hur organisationen fungerar då han suttit med i 2019 års valberedning samt arbetat som poolare/receptionist under en mandatperiod. Filips främsta mål med att engagera sig med utbildningsbevakning är att bibehålla utbildningen på ett rättvist och kvalitétsmässigt plan som gör att studenternas tid på universitet ska kännas så givande som möjligt.

Länk till Filips presentationsvideo


STUDIESOCIALT ANSVARIG – Växjö

Stina Hultberg (Rekommenderad av valberedningen)

Stina är 29 år och är välutbildad där hon har både en kandidatexamen och en masterexamen inom litteraturvetenskap. I samband med hennes studier på Linnéuniversitetet i Växjö har hon varit aktiv i Växjös studentliv där hon både suttit med i studentföreningen VISKA och i Norrlands Nation med fokus på främst event. Stina har även under nuvarande mandatperiod suttit som studiesocialt ansvarig i Linnéstudenterna i Växjö.

Stina har med sig goda erfarenheter från sin period som studiesocialt ansvarig i Växjö och vill fortsätta att utveckla studentlivet i Växjö under nästkommande mandatperiod. Hon har bland annat arbetat mycket med relationen mellan studentföreningarna/nationerna och Linnéstudenterna. Stora event så som Valborgsmässoafton och även mindre alkoholfria event är någonting hon vill fokusera på i framtiden. Att Stina även är väl insatt i hur bostadssituationen för studenter ser ut och hur det arbetats med tidigare är en bonus.

Länk till Stinas presentationsvideo

Nellie Jonasson

Nellie Jonasson är 25 år och avslutar i juni sina studier på Internationella samhällsvetarprogrammet med inriktning statsvetenskap. Nellie gillar styrelserollen och besitter god erfarenhet från olika styrelser där hon suttit i Växjö internationella studenters styrelse (VIS) som sekreterare HT17 – VT18, samt som socialt ansvarig i Samvete VT17 – HT18. I dagsläget agerar hon boknings- och reseansvarig i Växjö internationella studenters styrelse. Målen för Nellie är att fortsätta arbetet med Linnéstudenternas HBTQ-certifiering och agera mot ett mer jämnställt campus. Hon bryr sig även väldigt mycket om att inkludera de internationella studenterna mer och få dem att känna sig mer integrerade under sin studietid här och bättre förstå Linnéstudenternas roll. Ett nära samarbete med Växjö stad för att till exempel kunna få studenter att stanna kvar i Växjö efter examen är också något Nellie brinner för.

Länk till  Nellie Jonassons presentationsvideo

 

 

Deltidsledamot – Kalmar

Tim Steen (Rekommenderad av valberedningen)

Tim Steen är 26 år gammal och kommer ursprungligen från Tyskland. I dagsläget studerar han ett mastersprogram inom International Business Strategy i Kalmar. Även fast det är hans första år på Linnéuniversitetet har han verkligen visat ett stort intresse för Linnéstudenterna och han är väldigt sugen på att dela med sig av sitt perspektiv, både från studier i Tyskland och från sitt första år här i Sverige. Tim tycker att kommunikationen mellan universitetet är en viktig aspekt för att studierna ska bli så oproblematiska som möjligt för studenterna och för att upprätthålla ett bra rykte för lärosätet. Tim vill främst fokusera på frågor som rör utbildning men tycker även att det kan göras mer för att stärka relationen mellan internationella och svenska studenter.

Länk till Tim Steens presentationsvideo

 

Johan Cano Gülenay (Rekommenderad av valberedningen)

Johan är 28 år gammal och har samlat på sig otroligt många erfarenheter under sitt liv. I dagsläget studerar han till Sjökapten i Kalmar. Johan är en social och väldigt genuin person som verkligen bryr sig om att hjälpa andra människor oavsett vad det gäller.

Under denna mandatperiod har Johan suttit som deltidsledamot i Linnéstudenternas styrelse och har således god erfarenhet kring kårens arbete. Under året har han arbetat både med utbildningsfrågor och programspecifika problem samt arbete för att göra studentföreningarna i Kalmar mer tajta. Från denna period har Johan byggt upp ett stort kontaktnät både hos studenter och anställda på universitet vilket gör att han enkelt kan arbeta vidare med att representera Linnéstudenterna fortsättningsvis. Vidare vill han främst fortsätta att arbeta för att studenterna ska veta sina rättigheter och för mer inkludering av studenter med olika bakgrunder, både internationella och svenska studenter. Studie- och arbetsmiljöfrågor är något Johan tycker är väldigt viktigt för att studenterna ska trivas och är således någonting han även kommer att arbeta för så att alla studenter får en jämlik möjlighet att lyckas i sina studier.

Juan Pinto (Rekommenderad av valberedningen)

Juan är en social och trevlig person som i dagsläget studerar till Sjökapten i Kalmar. Juan har en blandad arbetslivserfarenhet där han arbetat inom flera olika branscher. Gällande Linnéstudenterna har han god insyn i organisationen då han suttit som deltidsledamot i Kalmar under nuvarande mandatperiod.

Juan är stresstålig och har tidigare arbetat inom ett missbruksboende där han lärt sig att hantera stress och kommunikation med olika personer på ett bra sätt. Under förra året som ledamot i kåren har han samlat på sig goda erfarenheter kring hur Linnéstudenternas organisation, protokoll, administration och universitetet fungerar. Under detta år vill Juan arbeta med den nya studentpuben/kårhuset i Kalmar då han tycker att det är viktigt att alla studenter har en gemensam mötesplats. Vidare vill han arbeta mycket med integreringen av internationella studenter för att de ska känna sig så välkomna som möjligt och ha både en bra studiesocial miljö likväl som en god utbildningsmässig period.

Alexandra Elofsson

Alexandra studerar till Grundskollärare med inriktning mot årskurs 4–6 i Kalmar. Utöver studierna har hon varit engagerad i tre olika styrelser i studentföreningen KAROLIN. Hon har varit ledamot, vice ordförande och eventansvarig.
Alexandra besitter en ytterst god kunskap om hur studentlivet i Kalmar fungerar och hon har även väldigt god insyn i hur de olika studentföreningarna arbetar. I rollen som deltidsledamot känner hon att hon främst kan bidra med sin kännedom om studentlivet och erfarenhet av att anordna evenemang. Att hon besitter ett brinnande engagemang för studentlivet gör att hon vill fokusera på det studiesociala och främst studentlivet där hon drömmer om att Kalmar ska ha ett kårhus innan hon slutar studera. I och med att hon studerar till lärare har hon självklart även ett intresse för utbildningsfrågor.

Ludvig Karlsson

Ludvig är en väldigt engagerad student som just nu studerar sitt första år i Kalmar. Redan från början har han haft en stark kärlek till studentlivet och främst sin studentförening CNaS där han både suttit med som ledamot och i dagsläget är ordförande.

Ludvig är väldigt insatt i det sociala studentlivet för Kalmars studenter och föreningar. Hans främsta mål och vision är att skapa en bättre gemenskap mellan studentföreningarna i Kalmar och Linnéstudenterna för att få mer gemensamma event och att utöka förtroendet för Linnéstudenterna.

Länk till Ludvigs  presentationsvideo

 

Deltidsledamot – Växjö

 

Nicole Melkie (Rekommenderad av valberedningen)

Nicole kommer ursprungligen från Eskilstuna och studerar sedan hösten 2017 Internationell administration med språkinriktning engelska i Växjö. Nicole är en driven och målmedveten person som även planerar att studera en masterutbildning i framtiden.

Erfarenhet av studentlivet i Växjö och hur en studentförening fungerar har Nicole fått genom att varit involverad i studentföreningen VISKA både under 2018 som ordförande och vidare under 2019 som vice ordförande. Det naturliga steget efter två givande val inom föreningslivet är att vidare engagera sig inom kåren och Linnéstudenterna. Nicole är intresserad av både studiesociala frågor och utbildningsfrågor, där hon främst brinner för att utveckla universitetets nuvarande utbildningar.

Länk till Nicoles presentationsvideo

Jessica Hagström (Rekommenderad av valberedningen)

Jessica Hagström är 25 år och läser andra året på Internationella samhällsvetarprogrammet i Växjö med inriktning statsvetenskap. Från tiden innan Jessica började studera har hon en gedigen arbetslivserfarenhet med främst arbeten med kundinriktning där hon känner att hon har lärt sig att arbeta fokuserat under press.

Jessica har ett intresse av att vara delaktig i att forma studentpolitiken och hennes främsta mål med att sitta med i Linnéstudenternas styrelse är att arbeta för studenternas rättigheter och att lärarna uppfyller de krav som ställs från studenternas håll. Hon är även väldigt angelägen om att alla på campus ska känna sig välkomna och ha det bra socialt.

Länk till Jessicas presentationsvideo

 

Linus Svensson (Rekommenderad av valberedningen)

Linus Svensson är 24 år gammal och studerar ett masterprogram i Sociologi på Linnéuniversitetet i Växjö.

Erfarenhetsmässigt har Linus representerat studenter inom Sociologi innan. Under 2016-2017 var han studentrepresentant i Sociologiprogrammets studentråd. Vidare har han varit ordförande för samma studentråd under 2018 där han tillsammans med dåvarande studentrepresentanter byggt upp det nuvarande studentrådet. Sedan hösten 2019 är han programrepresentant för masterprogrammet i Sociologi med mycket kontakt med anställda på universitetet. Posten som deltidsledamot är ett naturligt steg att ta för Linus fortsatta engagemang för våra studenter.

Länk till Linus presentationsvideo

Ludvig Malmquist

Ludvig studerar i dagsläget freds- och utvecklingsstudier i Växjö. Tidigare har han en gedigen erfarenhet från både arbetslivet och studier, både i Sverige och även utomlands. Ludvig har tidigare varit aktiv i Smålands Nation där han fokuserat mycket på att möjliggöra fler nyktra aktiviteter och event för deras medlemmar. Detta arbete är någonting han önskar fortsätta med inom Linnéstudenternas organisation och försöka att göra studentlivet mer inkluderande för personer som av olika anledningar väljer att avstå alkohol. Att utöka medlemsnyttan i studentföreningarna och nationerna i Växjö är också någonting Ludvig tycker är viktigt.

 

Nabira Ashfaq Mian

Nabira är 26 år gammal och är en internationell student från Pakistan. Nabira studerar ett mastersprogram inom Business Control and Supply Chain Management i Växjö.

Nabira är en hårt jobbande person som besitter mycket kunskap, både från utbildning och även andra erfarenheter. I Pakistan har Nabira en kandidatexamen inom business. Hon har förklarat att studierna skiljer sig markant mellan Pakistan och Sverige och hon tror att hon kan bidra till Linnéstudenterna med ett perspektiv från en internationell student med en annan bakgrund. Nabira är även hängiven att involvera sig i många olika projekt under året för att dela med sig av sina erfarenheter och att fortsätta utveckla sig själv.

 

Imelda Riris Damayanti

Imelda är ursprungligen från Indonesien och studerar i dagsläget sitt första år på mastersprogrammet Applied Social Analysis.

I hennes hemland har hon varit involverad i olika organisationer och i Sverige vill hon utöka sina sociala erfarenheter genom engagemang i Linnéstudenterna. Imelda tycker att det finns goda möjligheter för socialt nätverkande för både internationella och svenska studenter tillsammans. Som medlem i Linnéstudenternas styrelse är hon därför villig att arbeta för bättre integration mellan dessa grupper.

 

Till toppen