fbpx
Litteratur-
stipendium

 

Alla medlemmar kan söka stipendiet
Linnéstudenternas kurslitteraturstipendium delas ut varje månad, och är på 500 kr. Kurslitteratur är dyrt, det känner alla studenter till. Kombinerat med de låga inkomster som de flesta studenter har betyder det att plånboken ofta är tom. För att hjälpa våra medlemmar delar Linnéstudenterna sedan januari 2014 ut ett kurslitteraturstipendium, för att underlätta den ekonomiska situationen för våra medlemmar. Stipendiet ska användas till inköp av kurslitteratur.

Regler
Endast medlemmar i studentkåren Linnéstudenterna kan bli tilldelade stipendiet. Varje månad utses en vinnare av stipendiet.  En och samma medlem kan endast få stipendiet en gång per verksamhetsår. Stipendiet får enbart användas till inköp av kurslitteratur och motiveringen får vara max 50 ord lång. Är den längre diskvalificeras ansökan. Vinnaren presenteras med namn och och bild på Linnéstudenternas Instagram. Ansökan till stipendiet ska göras senast sista dagen månaden innan (exempel: för att kunna tilldelas januari månads stipendium ska ansökan skickas in senast sista januari). Vinnaren kontaktas av Linnéstudenterna och därefter presenteras vinnaren tillsammans med sin motivering. Stipendiet delas ut alla månader utom juli.

Frågor?
Om du har frågor, kontakta info@linnestudenterna.se
Ansök om kurslitteraturstipendiet

The Stipend is exclusively for members of the Student Union Linnéstudenterna/ Endast för medlemmar i Linnéstudenterna
Yes, I am a member of Linnéstudenterna/Japp, jag är medlem

Till toppen