fbpx
Medlemsmöte

Dags för första medlemsmötet med Studentkåren. Ni medlemmar har möjlighet att påverka arbetet för alla studenter vid Linnéuniversitetet.

Under mötet ska vi tillsätta:
– Utbildningsbevakare Växjö (Styrelsen, arvoderad heltidstjänst, befattningsbeskrivning: https://linnestudenterna-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/admin_linnestudenterna_onmicrosoft_com/EUlEhheGHdxJlwjR_x1Zo94BeBDdS9wq-uXI_ox1bOIAlw?e=qtMhr0)
– Valberedning (Beskrivning av uppdraget kommer snart)
– Mötespresidium (Består av en mötesordförande, en vice mötesordförande och en mötessekreterare, uppdraget innebär att leda kårens medlemsmöten och årsmöte utifrån den dagordning styrelsen tar fram)

Samt besluta om åsiktstdokument och policydokument

Alla medlemmar har rösträtt.

—————————————
Dagordning och Handlingar inför medlemsmötet:

Dagordning: https://linnestudenterna-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/admin_linnestudenterna_onmicrosoft_com/EZCve2aK6A5GglAY6anMcHkBM2Mov5J5sgBgbfDNIUmErw?e=pSxbXt

Handlingar: https://linnestudenterna-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/admin_linnestudenterna_onmicrosoft_com/EbOXnvQFJ6NCpNOhsmcUlGgBrgnBvcSWli4noIEjXdaxJA?e=83MUbk

Till toppen