fbpx
ÅRETS LÄRARE OCH ENGAGEMANGSSTIPENDIET

(English below)

ÅRETS LÄRARE OCH ENGAGEMANGSSTIPENDIET

Årets lärare 2019/The Teacher of the Year
I år vill Linnéstudenterna lyfta lärare på Linnéuniversitetet som har bidragit till studenters lärande!

Har du haft en lärare under det gångna året som genom pedagogisk skicklighet främjat ditt lärande? Som har använt sin kreativitet i undervisningen? Nu har du chansen att nominera denna till Linnéstudenternas utmärkelse ”Årets lärare”. Du lämnar din nominering via länken nedan. Det kommer att utses en lärare i Växjö och en i Kalmar, och dessa presenteras på Linnéstudenternas årsmöte den 14 maj. Nomineringstiden är mellan den 26 april-10 maj.

Nominera här: https://forms.gle/YLBTpFcxt1HFHA3W6

This year the Student Union wants to highlight teachers that have contributed to students learning with their commitment to teaching!

Have you had a teacher that used digital tools to facilitate the learning? Or that helped you absorb knowledge in a new creative way? Now is your chance to nominate this teacher to the Linnéstudenternas award “The Teacher of the Year”. You nominate by clicking the link below. We will elect one teacher from Kalmar and one from Växjö, and they will be announced at our annual meeting on the 14th of May. You can nominate between the 26th of April to the 10th of May.

To nominate: https://forms.gle/YLBTpFcxt1HFHA3W6
______________________________________________

Engagemangstipendiet/Dedication Grant
Varje år ger Linnéstudenterna ut ett engagemangstipendium till en student som har visat ett extraordinärt engagemang för utbildningsfrågor eller den studiesociala miljön vid Linnéuniversitetet. Stipendiesumman motsvarar antalet medlemmar i Linnéstudenterna vid årsskiftet. För att bli nominerad måste studenten vara medlem i studentkåren. Stipendiet ges till individer och kan alltså inte delas ut till föreningar eller organisationer. Vinnaren utses av den sittande styrelsen, och presenteras på vårt årsmöte den 14 maj!

Skicka din nominering och motivering till: ordforande@linnestudenterna.se
senast den 10 maj!

Every year the Student Union hands out a Dedication Grant to a student who has shown an extraordinary commitment to educational or social matters at the university. To be nominated the student must be a member of the Student Union. The grant is only given to individual students, student associations and other organizations cannot receive it. The winner will be announced at the annual meeting on the 14th of May!

Send your nomination and a motivation to: ordforande@linnestudenterna.se
Last day is the 10th of May!

Till toppen